Project

Opstellen OPZuid EFRO 2021-2027 provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Opstellen OPZuid EFRO 2021-2027 provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Elke zeven jaar worden de budgetten en prioriteiten voor de Europese subsidieprogramma’s opnieuw bepaald. Het EFRO programma is het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en beslaat in Nederland vier regio’s. Bureau BUITEN heeft in opdracht van de drie zuidelijke provincies (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) het Operationeel Programma voor 2021-2027 voor de regio Zuid-Nederland (OPZuid) geschreven.

Gedragen programma

Om tot een gedragen programma te komen hebben wij een uitgebreid proces doorlopen, waarbij er meerdere malen met regionale partijen afstemming is geweest. We konden daarbij goed onze ervaringen vanuit het opstellen van de RIS3 gebruiken, waar het OPZuid op voortbouwt. Via het OPZuid komt er in Zuid-Nederland tussen 2021 en 2027 ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve oplossingen die bijdragen aan vijf grote maatschappelijke transities en tegelijkertijd marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. Het OPZuid geeft daarmee uitvoering aan de RIS3-prioriteiten.

Vijf maatschappelijke transities

Na meerdere consultatierondes met de Europese Commissie, regionale partners en het brede publiek is het programma inmiddels vastgesteld en van start gegaan. Initiatiefnemers kunnen projecten indienen onder één van de vijf maatschappelijke transities: gezondheid, landbouw en voeding, energie, klimaat en grondstoffen.

Onder begeleiding van Bureau BUITEN is het Operationeel Programma opgesteld, waarbinnen regionale partners projectvoorstellen kunnen indienen.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht