Project

Huisvestingsbehoefte creatieve en culturele sector Breda in kaart

Onderzoek naar de huisvestingsbehoefte

Huisvestingsbehoefte creatieve en culturele sector Breda in kaart

In veel steden staat de huisvesting van de creatieve en culturele sector onder druk, dit komt onder andere door de grote druk op de woningmarkt. Dit geldt ook voor Breda. In deze Brabantse stad is een grote groep van culturele en creatieve professionals actief. Zij maken de stad aantrekkelijk, divers, interessant, leefbaar en leveren een grote maatschappelijke en economische bijdrage. Het is daarom van belang dat er in de stad ook voldoende passende en betaalbare werkplekken, zoals ateliers, podia en oefenruimtes beschikbaar zijn.

Huisvestigingswensen in kaart brengen

De gemeente Breda constateerde dat de beschikbaarheid van huisvesting voor de sector onder druk stond. Er was te weinig zicht op wat precies de huisvestingswensen van de sector zijn, wat het aanbod is en hoe deze zich kwantitatief en kwalitatief tot elkaar verhouden. Breda heeft daarom Bureau BUITEN gevraagd om onderzoek te doen om een beter beeld te kregen van de huisvestingsbehoefte.

Inventarisatie en ontwikkelingen

Om inzicht te krijgen in de huisvestingsbehoefte is er een inventarisatie gemaakt van het huidige aanbod van huisvesting en de verwachte ontwikkelingen. Ook is er een prognose opgesteld van de werkgelegenheidsontwikkeling. Vervolgens is de vraagkant van culturele gebruikers in beeld gebracht met een enquête en panelgesprekken.

Adviesrapport met aanbevelingen

Het onderzoek resulteerde in een adviesrapport waarin naast een toelichting op de resultaten en getrokken conclusies ook vijf actiegerichte aanbevelingen voor de huisvesting van de creatieve en culturele sector in Breda zijn opgenomen.

Meer informatie

Al eerder brachten wij de huisvestingsbehoefte in kaart voor Utrecht en Arnhem en nu kunnen we ook Breda hieraan toevoegen. Wilt u meer informatie neem gerust contact op met Ilse van der Werf, e-mailadres ilse.vanderwerf@bureaubuiten.nl.