Project

Grip op huisvestingsvraag creatieve sector Arnhem

Grip op huisvestingsvraag creatieve sector Arnhem

Arnhem kennen we als stad van mode en vormgeving. Naast deze disciplines huisvest de stad nog veel meer creatieve ondernemers. Zóveel dat Arnhem één van de G9 is, de negen Nederlandse steden waar de creatieve sector uitzonderlijk groot is. Creatieven gedijen goed in Arnhem, waardoor de vraag naar huisvesting toeneemt. Tegelijkertijd neemt het (tijdelijke) aanbod van huisvesting echter af. Om beter zicht te krijgen op wat dit betekent heeft de gemeente Bureau BUITEN gevraagd onderzoek te doen naar de verhoudingen tussen vraag en aanbod.

Veel verschillende beroepen

Hoewel de meeste beleidsmakers en –onderzoekers het eens zijn over de definitie van de creatieve sector, blijft de sector ongrijpbaar. Dat komt omdat deze veelomvattend is: van autonome beeldhouwers, dichters, schrijvers en schilders, tot productontwerpers, architecten, digitale designers, game-ontwikkelaars, klassieke en moderne theatermakers en muzikanten. Grip krijgen op de sector en de huisvestingsvraag is daarom lastig en kan alleen door maatwerk. In Arnhem hebben we de sector zélf gevraagd naar hun huisvestingsbehoefte.

Doelgerichte enquête met hoge respons

Samen met de gemeente hebben we onze aanpak vormgegeven in een enquête die precies de juiste vragen stelt, kort en bondig is en makkelijk via de smartphone is in te vullen. We benaderden de creatieven zowel offline als online, direct en via broedplaatsen en groepen op social media. Dat heeft geleid tot een hoge respons van bijna 650 reacties. Dat is zo’n 25% van de sector. De capaciteit en online tools van de gemeente én onze ervaring met ons eerdere onderzoek in Utrecht, hebben daarbij flink geholpen. Daarnaast organiseerden we twee panelgesprekken om samen met een aantal creatieven de resultaten van de enquête goed te kunnen duiden én spraken we met diverse aanbieders van huisvesting.

Conclusies

De enquête leidde tot drie, empirisch onderbouwde conclusies, over:

  • Het functioneren van de sector: de sector is succesvol, veelzijdig en veelkleurig en dat leidt ook tot sterk verschillende huisvestingsvoorkeuren van de sector.
  • De huidige verhouding tussen vraag en aanbod: ondanks dat een groot deel van de sector tevreden is over de huisvesting, werkt een deel ongewenst vanuit huis, leiden tijdelijke huurcontracten tot problemen en is er behoefte aan méér ruimte.
  • De toekomstverwachting van vraag naar en aanbod van huisvesting: door de druk op de ruimte in de stad neemt het (permanente en tijdelijke) aanbod af, terwijl de sector hard groeit. Dit leidt tot een mismatch tussen vraag en aanbod, die deels nu al aanwezig is.

Vier aanbevelingen over huisvesting

Daarnaast formuleerden we vier aanbevelingen, waarmee de mismatch tussen vraag en aanbod verkleind kan worden. De gemeente gaat op basis van ons onderzoek en de aanbevelingen verder in gesprek met de sector en de stad om na te gaan of het huidig instrumentarium van de gemeente (beter) gebruikt kan worden en of er draagvlak is het huidig beleid aan te passen. Zo kan de gemeente het instrumentarium nog beter inzetten voor de huisvesting van de culturele en creatieve sector.

Inzicht in ‘ongrijpbare’ creatieve sector

Adviestrajecten zoals deze in Arnhem maar ook ons eerdere onderzoek in Utrecht geven onze opdrachtgevers én ons zelf steeds beter inzicht in de opgaven waar deze Topsector voor staat.

Meer informatie?

Meer weten over het onderzoek of zelf een onderzoeksvraag? Dan kunt u contact opnemen met Wouter Maat, e-mailadres wouter.maat@bureaubuiten.nl. Het onderzoek in Arnhem is openbaar en kunt u hier downloaden.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht