Omgevingsmanagement: Samen naar werkbare oplossingen

In complexe ruimtelijke projecten hebben we vaak te maken met een speelveld waarin standpunten en belangen van betrokkenen elkaar versterken of juist tegenover elkaar staan. We moeten op zoek naar werkbare oplossingen die van meerwaarde zijn voor alle partijen. Maar hoe zorg je voor betrokkenheid bij het project en draagvlak voor de uitvoering? Onze omgevingsmanagers zorgen ervoor dat dit in goede banen wordt geleid.

Wij starten ieder omgevingsmanagementtraject met een scherpe omgevingsanalyse. Hoe ziet het voortraject eruit, welke stakeholders zijn betrokken en wie zouden ook een rol in het vervolg moeten krijgen? Voor alle partijen brengen we in beeld hoe zij tegenover het project staan, wat hun belangen zijn en waar eventuele verwacht worden. Zo kan er tijdig geanticipeerd worden op mogelijke conflictsituaties of complicaties. Op basis van deze analyse stellen we vast welke partijen hoe en op welk moment in het traject betrokken worden: word een partij alleen geïnformeerd, of is het wenselijk dat een partij zelf actief meedenkt of meewerkt in het proces?

Participatie

De omgevingsanalyse is belangrijke input voor het communicatie- en omgevingsmanagementplan. In dit plan beschrijven we de niveaus van betrokkenheid van de stakeholders, de projectorganisatie en rollen van de betrokkenen, als ook mogelijke risico’s en hoe we omgaan met weerstand. Daarnaast bepalen we per doelgroep de meest geschikte participatie- en communicatiemiddelen. Onze omgevingsmanagers hebben ruime ervaring met het organiseren van zowel brede als gerichte stakeholdersessies, webinars, het opstellen van nieuwsbrieven en het opzetten en beheren van websites. Ook kunnen zij met u meedenken over het omgevingsproces richting de Omgevingswet, waarin vorm geven aan participatie een belangrijk onderdeel is.

Onze omgevingsmanagers zijn:

  • Betrokken: samen met u de koers bepalen, inrichten en uitvoeren
  • Transparant en herkenbaar: duidelijkheid over rol, inbreng en inspraak partijen
  • Sensitief: gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen
  • Compleet: experts in proces, participatie en communicatie
  • Proces én kennis: sturen op project vanuit inhoudelijk achtergrond

Uit de praktijk

Onze omgevingsmanagers hebben mede sturing gegeven aan het project Noordwestkant van Amsterdam (NowA), waarbij onderzoek is gedaan in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hierbij zijn maar liefst 55 stakeholders betrokken. Het vergde aardig wat stuurmanskunst om samen met alle partijen tot gedragen oplossingen te komen. Ook waren wij betrokken bij de invoering van vrachtwagenheffing, waarbij wij verantwoordelijk waren voor de organisatie en opzet van tientallen sessies om provincies en vervoerregio’s te informeren, maar vooral ook mee te laten denken over deze maatregel. Voor de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben wij een aantal jaar het Schipholdossier gecoördineerd, waarbij wij zorgden voor bestuurlijke advisering en voorbereiding, zitting namen in regionale overleggen en vragen en klachten van bezorgde omwonenden behandelden.

Meer informatie over omgevingsmanagement?

Bekijk onze projecten, vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945. Bekijk ook eens onze pagina over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van project- en procesmanagement.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht