Project

Huisvestingsmogelijkheden leegstaand erfgoed in beeld voor creatieve sector

Huisvestingsmogelijkheden leegstaand erfgoed in beeld voor creatieve sector

In hoeverre biedt leegstaand erfgoed en ander beeldbepalend vastgoed in de stedelijke regio Utrecht (goede) huisvestingsmogelijkheden voor de creatieve sector en vice versa: in hoeverre biedt de creatieve sector een goede alternatieve invulling voor leegstaand vastgoed?

Ruimte voor creatieve makers staat onder druk

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor de creatieve sector: in de stad wonen en werken veel beeldend kunstenaars, ontwerpers, muzikanten en andere creatieven. De afgelopen jaren had de stad ook economisch de wind mee: mede als gevolg daarvan is de druk op de vastgoedmarkt erg hoog. Betaalbare, geschikte ruimtes voor creatieve makers zijn daardoor steeds meer onder druk komen te staan. Tegelijkertijd zijn in de stedelijke regio Utrecht (de 26 gemeenten in de provincie Utrecht) verschillende locaties waar erfgoed en ander beeldbepalend vastgoed leeg staat. de stedelijke regio heeft Bureau BUITEN en BOEi gevraagd te onderzoeken of tussen de doelgroep (creatieve makers) en het vastgoed (erfgoed en andere beeldbepalende gebouwen) een match te maken is.

Onderzoek naar kansrijkheid huisvesting

Bureau BUITEN bracht samen met BOEi het aanbod aan erfgoed en beeldbepalende gebouwen in kaart en beoordeelde deze op kansrijkheid voor de huisvesting van de creatieve sector. Tegelijkertijd brachten we, mede op basis van onze eerdere projecten in Utrecht en Arnhem de huisvestingsbehoefte van de sector in kaart. We spraken met diverse sleutelfiguren, creatieven, gemeenten en vastgoedeigenaren en maakten cijfermatige en vastgoedanalyses.

Pilots voor match vraag een aanbod

Het resultaat is dat vraag en aanbod in beeld zijn gebracht met concrete aanbevelingen over hoe erfgoed en ander beeldbepalend vastgoed benut kan worden. Ook is er geadviseerd enkele pilots uit voeren om te onderzoeken hoe de match tussen vraag en aanbod gemaakt kan worden. Onze aanbevelingen staan in een beknopte versie van het rapport en in een volledige rapportage.

Meer informatie?

Neem contact op met Wouter Maat, e-mailadres wouter.maat@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht