Project

Uitvoerings-programma vitaal centrum Willemstad

Uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad

De gemeente Moerdijk investeert met het programma ‘Vitale Centra’ in bereikbare, compacte en dynamische centrumgebieden die uitnodigen als ontmoetingsplaats. Eén van deze centra is de vestingstad Willemstad en vanuit dit programma wordt een impuls gegeven om de vestingstad economisch te versterken en (nog) aantrekkelijker te maken voor (toekomstige) inwoners én bezoekers. Bureau BUITEN heeft in opdracht van gemeente Moerdijk een breed gedragen uitvoeringsprogramma opgeleverd, waarmee overheden, ondernemers, organisaties en bewoners in Willemstad gelijk aan de slag kunnen om te bouwen aan een vitaal centrum.

Willemstad anno nu

We zijn gestart met het in kaart brengen van de huidige situatie in Willemstad. Naast de data en cijfers en een locatiebezoek hebben we uitgebreid gesproken met bewoners, bedrijven en organisaties in de vestigstad. Wat is hun ervaring, wat gaat er goed en wat kan er beter of moet er veranderen. Maar ook voor welke doelgroepen is Willemstad aantrekkelijk. Met behulp van de Leefstijlvinder is inzichtelijk gemaakt welke leefstijl de inwoners van Willemstad hebben en voor welke doelgroep het huidige toeristisch-recreatieve aanbod in Willemstad aantrekkelijk is. Op basis van deze informatie hebben we kansen en aandachtspunten benoemd die zijn meegenomen in het uitvoeringsprogramma.

Visie Willemstad 2030

Voorafgaand aan het uitwerken van het uitvoeringsprogramma is op basis van de gesprekken een beknopte visie opgesteld. Het uitvoeringsprogramma werkt toe naar 2030 en het centrum van Willemstad is dan een bruisende ontmoetingsplek met een goed toegankelijke en mooi bewaarde historische binnenstad. Een gewaardeerde plek met karakter, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd is een goede balans aangebracht tussen de belangen van de bewoners en de behoeften van de bezoekers. Willemstad is in 2030 beter bereikbaar, de toegang- en verbindingswegen zijn veilig en aantrekkelijker ingericht en er is een goede recreatieve verbinding met de omgeving.

Een breed gedragen uitvoeringsprogramma met concrete acties

Het uitvoeringsprogramma wordt breed gedragen, doordat er veel aandacht is geweest voor de inbreng van degenen die betrokken zijn bij de vestingstad. Naast de gesprekken met diverse stakeholders zijn er twee bijeenkomsten geweest, waarbij elke keer zo’n zestig bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties input hebben gegeven en hun reactie op het eindresultaat. Dat heeft geresulteerd in een gedragen uitvoeringsprogramma met concrete acties voor de komende jaren, inclusief een rolverdeling, een inschatting van de kosten en een globale planning. In 2025 zal de gemeente een evaluatie uitvoeren om de voortgang van de uitvoering inzichtelijk te maken en of dat aanleiding is om het programma aan te passen.

Mark Geerts, Beleidsadviseur Economische Zaken & Programmamanager Vitale centra over de samenwerking met Bureau BUITEN: “Samen hebben we gewerkt aan een concreet uitvoeringsprogramma waarmee we het centrum van Willemstad vitaler en toekomstbestendiger gaan maken. Ik kon altijd snel schakelen met de adviseurs van Bureau BUITEN. Dat heb ik als erg prettig ervaren.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over het uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad? Of wilt u weten wat wij voor uw gemeente of regio kunnen betekenen op het gebied van economie, toerisme en recreatie? Neem dan contact op met Bart van Rijkom via bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl.

Meer informatie over vitale binnensteden is ook te vinden op ons kennisdossier.

Foto: Gemeente Moerdijk