Project

Transformatiestrategie voor ZaanIJ

Ruimtelijk-economische verkenning en toekomstbeeld 2040

Transformatiestrategie voor ZaanIJ

ZaanIJ is een strategisch gelegen gebied in het hart van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en aan de dynamische oevers van het IJ en het Noordzeekanaal. Het gebied bestaat uit de bedrijventerreinen Achtersluispolder in Zaandam en Cornelis Douwes in Amsterdam-Noord.

De noordelijke IJ-oevers ontwikkelen zich in rap tempo, mede dankzij de toenemende stedelijke druk in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Aan weerszijden van het IJ ontstaat een dynamische zone voor wonen, werken en verblijven.

Strategische positie voor nieuwe stedelijke dynamiek

ZaanIJ heeft een uiterst strategische positie aan het water te midden van deze nieuwe stedelijke dynamiek. Beide bedrijventerreinen zijn – met vitale bedrijven in de bouw, (creatieve) industrie, logistiek en nautische sector – belangrijk voor de regionale economie. Veel banen zijn op de terreinen gevestigd, en een deel van de bedrijven heeft een regiofunctie of opereert zelfs op (inter)nationale schaal.

Gemende werk-woongebieden

De komende decennia staat de MRA voor de opgave veel woningen toe te voegen aan het bestaand stedelijk gebied. Een belangrijk deel is in Amsterdam en in Zaanstad voorzien. Beide gemeenten hebben daarom de ambitie om binnenstedelijke bedrijventerreinen te laten verkleuren naar gemengde werk-woongebieden. Mede dankzij de strategische ligging geldt deze ambitie op termijn ook voor Achtersluispolder en Cornelis Douwes. Belangrijk hierbij is dat de gebieden economisch vitaal en divers blijven.

Ruimtelijk-economische verkenning als bouwsteen voor ontwikkelstrategie

Om de transformatie van ZaanIJ in economische en ruimtelijke zin in goede banen te leiden, hebben de gemeenten Amsterdam en Zaanstad opdracht gegeven voor het opstellen van een ruimtelijk-economische verkenning, als bouwstenen voor een ontwikkelstrategie voor het gebied. De verkenning bestaat uit een toekomstbeeld voor ZaanIJ in 2040, en de belangrijkste strategische stappen tot die tijd.

Bureau BUITEN heeft in samenwerking met MUST Stedebouw en UrbanXchange deze ruimtelijk-economische verkenning opgesteld.

De verkenning is opgesteld in drie stappen:

  • Stap 1: ruimtelijk-economische analyse plan- en studiegebied
  • Stap 2: opstellen toekomstbeeld ZaanIJ 2040
  • Stap 3: opstellen ruimtelijk-economische verkenning

Werkateliers, bewonersenquête en experts geraadpleegd

Er zijn drie werkateliers gehouden, waarin bedrijven, bewonersorganisaties en andere betrokkenen hebben meegedacht. Onder omwonenden is een elektronische bewonersenquête afgenomen, waarin ca. 400 mensen hebben aangegeven in hoeverre ze het plangebied nu gebruiken en wat hun ideeën voor de toekomst van het gebied zijn. De enquête is bovendien mondeling afgenomen in buurthuizen en hier ook als papieren versie verspreid. Ook zijn drie academische experts geraadpleegd.

In 2040 is ZaanIJ een goed bereikbaar stedelijk gebied met ruimte voor hoge woondichtheden, schone en kleinschalige bedrijvigheid, en groen en recreatie.

Meer informatie?

Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht