Project

Investeren in de bereikbaarheid van logistieke hotspot in Tilburg

MKBA Wilhelminakanaal

Investeren in de bereikbaarheid van logistieke hotspot in Tilburg

Tilburg is onderdeel van de logistieke hotspot Tilburg-Waalwijk. Goede bereikbaarheid via verschillende modaliteiten (multimodale bereikbaarheid) is daarvoor van groot belang. De gemeente, Rijksoverheid en bedrijfsleven investeren daarom constant in de kwaliteit en capaciteit  van weg, spoor en water.

Zo zijn er plannen om het Wilhelminakanaal, de belangrijkste waterverbinding van en naar Tilburg, op te waarderen, zodat er grotere schepen gebruik van kunnen maken. Naast deze capaciteitsvergroting, wordt ook ingezet op het ontwikkelen van een trimodale kavel: een overslagpunt voor containers, waarbij vervoer over water, weg en spoor naadloos op elkaar aansluiten.

Inzicht in maatschappelijke kosten en baten

Dit soort projecten gaan gepaard met flinke investeringen. Om de investeringen te verantwoorden is het nodig een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse uit te voeren, waarin de verwachte positieve en negatieve effecten van de investeringen systematisch in kaart worden gebracht, en worden afgezet tegen de kosten. De gemeente Tilburg heeft Bureau BUITEN in samenwerking met Paul van der Lande van Amsterdam Consultants gevraagd deze analyse uit te voeren. Het doel was inzicht te krijgen hoe de maatschappelijke kosten en baten van de investeringen in de verbreding en opwaardering van het Wilhelminakanaal zich tot elkaar verhouden.

De adviseurs van Bureau BUITEN spraken met verschillende bedrijven in het gebied, rekenden verschillende prognoses voor het goederenvervoer door en vatten de analyse in een handzaam rapport. Het resultaat een overzichtelijk, helder geformuleerd en reproduceerbaar inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van de investeringen in het Wilhelminakanaal.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project of onze dienstverlening. Neem contact op met Joost Hagens, e-mailadres joost.hagens@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht