Project

Inzicht in mogelijkheden haalbare business cases recreatiebedrijven Vlissingen

Nollebos-Westduinpark Vlissingen

Inzicht in mogelijkheden haalbare business cases recreatiebedrijven Vlissingen

De gemeente Vlissingen stelt op basis van een participatietraject een streefbeeld op voor het toekomstige gebruik en de inrichting van het Nollebos-Westduinpark, een landschapspark van circa 44 hectare in het zuidwesten van Vlissingen. Centraal staat een integrale kwaliteitsontwikkeling voor het gebied met aandacht voor onder andere natuur, cultuur, sport, toegankelijkheid en bebouwing.

In het streefbeeld wordt een ontwikkelperspectief opgenomen voor de in het gebied aanwezige ondernemingen: de Kanovijver en Thermen & Beauty Zeeland. Bureau BUITEN beoordeelde in opdracht van de gemeente Vlissingen of de ruimtelijke kaders uit het concept streefbeeld een bedrijfseconomisch rendabele business case mogelijk maken.

Confrontatie tussen kosten en baten

In de beoordeling hebben we een inschatting gemaakt van de verwachte kosten (inclusief noodzakelijk rendement op eigen vermogen) versus de mogelijke opbrengsten. De business case is rendabel als de opbrengsten ten minste gelijk zijn aan de kosten, waarbij rekening is gehouden met het minimaal acceptabele rendement op het eigen vermogen (de vergoeding die de ondernemer redelijkerwijs mag verwachten als compensatie voor het risico dat hij neemt).

Om de haalbaarheid te beoordelen, hebben we gebruik gemaakt van referentiebedrijven en kentallen van onder meer Bouwkostenkompas en HorecaDNA. Hiermee hebben we het volgende inzichtelijk gemaakt:

 • De benodigde ruimte voor de verschillende functies;
 • De verwachte investeringskosten;
 • De omzetpotentie, inclusief:
  -Een duiding van de vraag (marktruimte) op basis van beschikbare onderzoeken;
  -Een indicatie van de omvang en kansrijkheid van de doelgroep;
  -Een motivatie van het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie;
 • De jaarlijkse kosten als percentage van de omzet.

Uit deze berekeningen volgt het verwachte bruto bedrijfsresultaat, dat we hebben afgezet tegen de verwachte kapitaallasten en het rendement op het eigen vermogen.

Haalbare business cases binnen ruimtelijke kaders

De analyse laat zien of de ondernemers binnen de ruimtelijke mogelijkheden van het streefbeeld redelijkerwijs een rendabele bedrijfsvoering (‘business case’) kunnen realiseren. Ook hebben we een aantal aanbevelingen opgenomen over aanpassing van de ruimtelijke ontwikkelkaders waarmee de haalbaarheid van rendabele business cases kan worden vergroot.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze expertise op het gebied van business cases of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Joost Hagens, via joost.hagens@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht