Project

Vijf ambities voor de toekomstige ontwikkeling van bedrijfslocaties in Rotterdam

Een gedragen nota bedrijfsruimtes  

Vijf ambities voor de toekomstige ontwikkeling van bedrijfslocaties in Rotterdam

Druk op de ruimte

Rotterdam maakt de laatste jaren een periode van sterke bloei door. De stad is in trek bij bedrijven, bewoners en bezoekers. En dat zal naar verwachting in de nabije toekomst alleen maar sterker worden. De ruimte in de stad staat daarom onder druk, en dit geldt zeker voor bedrijfsruimte. De opgave is het waarborgen van voldoende ruimte voor bedrijvigheid. Zeker gezien de uitgesproken economische ambities, namelijk een groei van economie en werkgelegenheid die boven het landelijke gemiddelde ligt. Ook streeft Rotterdam er naar om een inclusieve stad te zijn, die aan alle inkomensgroepen bereikbare banen kan bieden. Dat betekent dat, behalve in voldoende mate beschikbaar, bedrijfsruimte ook bereikbaar en nabij gelegen moet zijn. Daarnaast moeten bedrijfslocaties ook de juiste kwalitatieve kenmerken hebben. Om vitaal, duurzaam en passend ten opzichte van het (toekomstige) gebruik te zijn en te blijven.

Waarborgen van ruimte voor toekomstige groei

De gemeente Rotterdam wil kwantitatief voldoende ruimte voor bedrijvigheid waarborgen en kwalitatief richting geven aan een goede en duurzame invulling van de bedrijfslocaties in de stad. Bureau BUITEN is hiervoor gevraagd om een nota Bedrijfsruimtes op te stellen. In deze nota worden de toekomstige ontwikkelingsrichtingen voor bedrijfslocaties in Rotterdam beschreven. Het doel was het waarborgen van ruimte voor toekomstige groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid. De nota geeft antwoord op:

  • Welke (soort) ruimtebehoefte er in de toekomst is.
  • Welke kwaliteiten nodig zijn voor toekomstbestendige bedrijfslocaties.
  • Welke ontwikkelingsperspectieven er zijn voor de bedrijfslocaties in Rotterdam.

Vertrekpunt was om de nota in samenspraak met stakeholders te ontwikkelen. In een serie bijeenkomsten is gesproken met belanghebbenden als ondernemersorganisaties, vastgoedpartijen, brancheorganisaties en koplopers op bedrijventerreinen. Het doel van deze bijeenkomsten was om informatie op te halen, belangen te wegen en draagvlak te creëren. Ook zijn twee expertsessies georganiseerd, over stadsdistributie en duurzaamheid.

Ambities voor ontwikkeling bedrijfslocaties in Rotterdam

Onze aanpak resulteerde in het formuleren van vijf ambities voor de toekomstige ontwikkeling van bedrijfslocaties in Rotterdam. Deze ambities zijn uitgewerkt in uitgangspunten. Samen vormen zij de meetlat waaraan toekomstige ontwikkelingen op bedrijfslocaties worden getoetst.

  1. Het behouden en zo goed mogelijk benutten van ruimte voor bedrijvigheid.
  2. Ruimte voor de nieuwe economie.
  3. Functiemenging waar het kan, functiescheiding waar het moet.
  4. Het benutten van kansen voor verduurzaming.
  5. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen.

Y. Ramdin-Trip, projectmanager bij de gemeente Rotterdam vertelt: “We hebben het proces met stakeholders op gang gekregen en een inhoudelijk goed en gedragen stuk gekregen waar we echt veel mee kunnen.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit project of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Bart Versteegh, e-mailadres bart.versteegh@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht