Nieuws

Europese subsidiekansen voor klimaatadaptatie

Europese subsidiekansen voor klimaatadaptatie

Als je de afgelopen zomer een nieuwspagina bekeek of de krant opensloeg kwam er steeds weer een nieuw hitterecord voorbij. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder in onze directe omgeving.

Klimaatverandering aanpakken

In 2050 moet de Europese Unie volledig klimaatneutraal en klimaatbestendig zijn. Begin 2021 heeft de Europese Commissie een nieuwe klimaatadaptatiestrategie opgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanjagen van oplossingen en het nemen van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Omdat klimaatadaptatie zo’n belangrijk EU-thema is hebben verschillende subsidieprogramma’s mogelijkheden om projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Europa. Het schema hieronder geeft in één oogopslag de meest interessante subsidieprogramma’s weer.

Meer weten?

Benieuwd naar wat deze subsidiekansen betekenen voor uw organisatie? Neem gerust contact op met Ilse van der Werf via ilse.vanderwerf@bureaubuiten.nl