Nieuws

Ga nu van start met een REACT-EU subsidieaanvraag

Ga nu van start met een REACT-EU subsidieaanvraag

In 2021 en 2022 zijn er REACT-EU middelen beschikbaar in aanvulling op de bestaande EFRO-programma’s voor regionale ontwikkelingen. Er kunnen op korte termijn nieuwe projectaanvragen ingediend worden die gericht zijn op verduurzaming en/of digitalisering. De projectoproepen worden per landsdeel opengesteld. In dit artikel leest u meer over de mogelijkheden.

250 miljoen euro voor herstel van de economie

In totaal ontvangt Nederland een EU-bijdrage van 220 miljoen euro. Samen met de 30 miljoen euro cofinanciering vanuit EZK beschikt Nederland over een budget van 250 miljoen euro, te besteden aan specifieke REACT-EU prioriteiten. In Nederland zullen de REACT-EU middelen worden besteed aan een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. De projecten die met REACT-EU middelen worden gefinancierd moeten uiterlijk eind 2023 zijn afgerond.

Regionale invulling REACT-EU

In Nederland worden de REACT-EU middelen ingezet in projectoproepen van de landsdelige EFRO-programma’s: OP Noord, OP Oost, OP Zuid en Kansen voor West II. Elk programma stelt zijn eigen regelingen vast met bijbehorende projectoproepen en deadlines. Op dit moment zijn de regelingen nog in voorbereiding, maar er is per regio al een en ander bekend (onder voorbehoud):

OP Noord

 • Beschikbaar budget: 51,1 miljoen euro.
 • Verwachte planning: in Q1 2021 wordt de eerste openstelling verwacht voor de calls Valorisatie en Kennisontwikkeling en de Versneller Innovatieve Ambities (VIA). Richting de zomer worden openstellingen verwacht voor Kennis en Innovatie (KEI), MIT R&D Haalbaarheid en MIT R&D Samenwerking. Hierover organiseert SNN in maart 2021 een voorlichtingsbijeenkomst.
 • Thematische focus: de call Valorisatie en Kennisontwikkeling focust op kennisontwikkelingsprojecten (onderzoeksprojecten) en valorisatieprojecten gericht op nieuwe producten, concepten, technologieën, diensten of testen van nieuwe toepassingen in praktijkomgeving. De call VIA bestaat uit drie onderdelen: Organisatie Innovatie, Ontwikkelingsprojecten en Softwareprojecten.

OP Oost

 • Beschikbaar budget: 49,5 miljoen euro.
 • Verwachte planning: 1 april eerste openstelling, najaar 2021/voorjaar 2022 tweede tranche.
 • Thematische focus: nadruk op investeringen in slimme uitrol van innovatieve technieken en processen die de digitaliserings- en verduurzamingsdoelstellingen versnellen (vanaf TRL 5). Ook wordt ruimte geboden aan investeringen die bijdragen aan de versterking van het innovatieve ecosysteem.

OP Zuid

 • Beschikbaar budget: 56,1 miljoen euro.
 • Verwachte planning: opstelling van het programma voorzien in Q2 2021.
 • Thematische focus: de middelen worden beschikbaar gesteld voor vernieuwingsprojecten die bijdragen aan een groen, digitaal en krachtig herstel van de economie. Projecten moeten zich richten op het mkb in aansluiting op de nieuwe RIS3 2021-2027, waaronder bedrijvigheid die tot dusverre buiten beeld is geweest zoals bedrijven in de toeristische en culturele sector. Er zal gewerkt worden met gerichte calls, de verwachting is dat de calls deels per provincie zullen lopen en deels landsdeel-breed.

Kansen voor West II

 • Beschikbare budget: 93,7 miljoen euro.
 • Verwachte planning: 15 februari eerste openstellingen voor subsidieaanvragen.
 • Thematische focus: projecten kunnen ingediend worden binnen vier actielijnen: digitaal regionaal, groen regionaal, mismatch arbeidsmarkt/digitaal stedelijk (voor Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) en groen en duurzaam stedelijk (voor enkele aangewezen gebieden als onderdeel van de vier grote steden).

Op de hoogte blijven?

Bureau BUITEN is nauw betrokken bij de EFRO-programma’s en volgt de ontwikkelingen rond REACT-EU op de voet. Wij kunnen u adviseren over financieringsmogelijkheden voor uw project en ondersteuning bieden bij het schrijven van een subsidieaanvraag. Wilt u meer weten? Neem contact op met Maarten Kruger, e-mailadres maarten.kruger@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht