Nieuws

Het nieuwe meerjarige Europese budget: hoe staat het ervoor?

Het nieuwe meerjarige Europese budget: hoe staat het ervoor?

Afgelopen week waren de onderhandelingen over het coronaherstelfonds, Next Generation EU, volop in het nieuws. Maar naast het nieuw op te richten herstelfonds gingen de onderhandelingen juist ook over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de Europese programmaperiode 2021-2027. Dit financiële kader geeft zicht op de fondsen en prioriteiten waar de Europese Unie de komende jaren haar geld aan gaat uitgeven. Vanaf 2021 gaan de subsidieprogramma’s opnieuw van start met nieuwe en vernieuwde fondsen en prioriteiten.

In de Europese Raad is na lange onderhandelingen overeenstemming gevonden over de hoogte van het EU-budget voor de komende programmaperiode. In totaal is 1.850 miljard euro beschikbaar. Dit is verdeeld over het reguliere MFK (à 1.074 miljard euro) en het coronaherstelfonds (à 750 miljard euro). De begroting moet nog vastgesteld worden door het Europees Parlement, dat de komende maanden met de Raad zal onderhandelen om tot een definitief akkoord te komen.

Europese (subsidie)programma’s in het MFK 2021-2027

Vanwege de coronacrisis en de komst van het coronaherstelfonds is het MFK op sommige punten gewijzigd ten opzichte van eerdere voorstellen. Zo is het door de Europese Raad voorgestelde budget voor Horizon Europe minder dan eerst was voorgesteld (76 i.p.v. 87 miljard euro), en zijn er wijzigingen binnen de prioriteiten gemaakt om met name projecten rond gezondheid te kunnen faciliteren. Zo is er 1,67 miljard euro beschikbaar gesteld voor een nog op te zetten gezondheidsprogramma. Het eveneens nieuwe Digital Europe programma krijgt 6,8 miljard euro. Voor de programma’s LIFE en het nieuwe European Urban Initiative zijn in het voorstel van de Europese Raad geen bedragen vastgelegd.

Het complete overzicht van de door de Europese Raad overeengekomen bedragen voor de Europese subsidieprogramma’s is:

Voorstel budget verdeling MFK 2021-2027

Onderdelen Budget 2021-2027

(in miljoenen euro’s)

1.    Single market, innovation and digital, waaronder: 132.781               
Horizon Europe 75.900
InvestEU 2.800
Connecting Europe Facility 28.396
Digital Europe 6.761
2.    Cohesion, resilience and values, waaronder: 377.768              
European territorial cooperation (Interreg) 7.950
Erasmus+ 21.208
RescEU 1.106
Health programme 1.670
Creative Europe 1.642
Justice, Rights and Values programme 841
3.    Natural resources and environment, waaronder: 356.374
Just Transition Fund 7.500
4.    Migration and border management 22.671
5.    Security and defence 13.185
6.    Neighbourhood and the world 98.419
7.    European Public Administration 73.102
Totaal 1.074.300

 

Sommige fondsen hebben aanvullend budget uit het Next Generation EU coronaherstelfonds toegewezen gekregen, waardoor hun totale budget voor de periode 2021-2027 hoger uitvalt. Deze aanvullende bedragen zijn (in miljoenen euro’s):

 

MFK NGEU Totaal
Horizon Europe 75.900 5.000 80.900
InvestEU 2.800 5.600 8.400
RescEU 1.106 1.900 2.006
Just Transition Fund 7.500 10.000 17.500

 

Naast het vaststellen van de bedragen per onderdeel en subprogramma is er in de Europese Raad afgesproken om 30% van alle EU-middelen uit te geven voor het behalen van de klimaatdoelen en dat alle uitgaven in lijn moeten zijn met het klimaatakkoord van Parijs. De bedragen van het MFK zijn pas definitief als er een akkoord is gevonden met het Europees Parlement. Het Parlement zal zich in de onderhandelingen inzetten voor meer geld voor gezondheid, wetenschap (Horizon Europe) en de jeugd (Erasmus+).

Ook is het Parlement het niet eens met de afgezwakte link tussen het al dan niet respecteren van de rechtsstaat en het ontvangen van EU-fondsen. In het voorstel is nu slechts opgenomen dat er een procedure komt, waar de Europese Raad later op terugkomt. De onderhandelingen zullen ook ingaan op nieuwe ‘eigen middelen’ voor de EU (eigen inkomsten, bijvoorbeeld middels taxatie), waar het Parlement graag bindende afspraken over wil maken.

Specifieke programma-eisen en calls vanaf 2021

De informatie in dit artikel is gebaseerd op de stand van zaken na de Europese Raad op 21 juli 2020. Over de specifieke programma-eisen en calls (wanneer, wat precies) volgt afhankelijk van het programma later dit jaar of in 2021 meer informatie. Zodra hier meer over bekend delen we dit via onze website én ons webinar in het najaar. Op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de EU-nieuwsbrief via www.bureaubuiten.nl/nieuwsbrief-eu of neem contact op met Emma Klever, e-mailadres emma.klever@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht