Artikel

Ontwerp-NOVI: Een degelijke visie met de juiste prioriteiten en uitgangspunten

Ontwerp-NOVI: Een degelijke visie met de juiste prioriteiten en uitgangspunten

Nederland gaat duidelijk toewerken naar een duurzame, klimaatbestendige leefomgeving en een toekomstbestendige en concurrerende economie in 2050.

De NOVI prioriteert en geeft richting in relevante thema’s waar het nationale beleid over de fysieke leefomgeving zich op gaat richten. Met de prioriteiten en doelen die de nationale omgevingsvisie stelt, zullen weinig mensen het oneens zijn. De uitvoering is echter minder goed uitgewerkt. Waar een van de afwegingsprincipes van de NOVI is om zo min mogelijk af te wentelen op toekomstige generaties, moet de NOVI ervoor waken dat er te veel wordt afgewenteld op de regionale en lokale overheden.

Ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen

De grote ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen in ons vakgebied – toenemende regionale verschillen in Nederland, duurzame verstedelijking en de woningbouwopgave, de energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit – vragen bij uitstek om nationale sturing. In ons artikel Sturen op duurzame en inclusieve groei in ROm 10, oktober 2018 gaven wij concrete aanknopingspunten voor de vormgeving hiervan. De kaderstukken voor de NOVI die er toen lagen, lieten op een aantal vlakken te wensen over. In dit artikel ligt de focus op de vraag of de omgevingsvisie op dat vlak nu concreter is en in hoeverre de sturing op een inclusieve en duurzame economie is geland.

Bron: ROmagazine
Auteur: Jos van Heest, adviseur Bureau BUITEN

Download het artikel

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht