Project

Actieagenda Maintenance Noord-Brabant 2021-2023

Actieagenda Maintenance Noord-Brabant 2021-2023

De provincie Noord-Brabant heeft Bureau BUITEN gevraagd om de Actieagenda Maintenance voor de periode 2021-2023 op te stellen. Doel is om aan een toonaangevende maintenancesector te werken, die ook in de toekomst maatschappelijke en economische impact blijft genereren.

De Noord-Brabantse maintenance sector in het kort

De onderhoudssector (maintenance) is met 65.000 banen en een jaaromzet van 7,5 miljard euro één van de topsectoren van Noord-Brabant. De maintenancesector bestaat uit uiteenlopende activiteiten, variëren van het onderhoud van machines en materialen tot het ontwikkelen van digitale toepassingen voor een efficiënter onderhoudsproces. Bekende werkgevers in de Brabantse maintenance zijn o.a. Fokker Techniek, Fokker Elmo, SPIE Nederland en KMWE. Kenmerkend aan maintenancebedrijven is dat deze sterk samenhangen met de rest van de economie. Goed onderhoud is immers een randvoorwaarde voor goed functionerende sectoren als de maakindustrie, de hightech, de chemie, de logistiek, etc.

Smart Industrie’ (Industry 4.0) en ‘Smart Maintenance’ als kans voor maatschappelijke opgaven

De maintenancesector is een bron van innovatie. Een belangrijke ontwikkeling is de opkomst van Smart Industry (ook wel bekend als Industry 4.0) en Smart Maintenance. Dankzij automatisering, digitalisering en online gegevensuitwisseling (Internet of Things) wordt het mogelijk onderhoudsprocessen efficiënter, slimmer en duurzamer in te richten. Hierdoor kan de maintenancesector een belangrijke bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de grondstoffentransitie (door efficiënt met materialen om te gaan, of door circulair ontwerp), de energietransitie (door in te zetten op energie-efficiënte machines) en krapte op de arbeidsmarkt (door met minder mensen hetzelfde werk te doen).

Naar een gezamenlijk gedragen actieagenda

Bureau BUITEN heeft in samenwerking met betrokken organisaties de actieagenda maintenance opgesteld, in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Onder meer de ontwikkelmaatschappijen BOM en REWIN, sectororganisaties World Class Maintenance en Smart Industry, de campussen Gate2 in Gilze-Rijen en Businesspark Aviolanda in Woensdrecht, het ministerie van Defensie, onderwijspartijen (o.a. Aircraft Maintenance & Training School) en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven hebben een bijdrage geleverd. Deze partijen staan ook samen met de provincie aan de lat voor de uitvoering.

Drie samenhangende actielijnen

Om tot de actieagenda te komen, heeft Bureau BUITEN gespreksrondes met de stakeholders, werksessies en rondetafelgesprekken georganiseerd. Daarbij is aan de stakeholders gevraagd om de actieagenda mede op te stellen, zodat er gedeeld eigenaarschap ontstaat. Stakeholders hebben de belangrijkste acties waar zij aan werken, aangeleverd. Bureau BUITEN heeft deze vervolgens geredigeerd, gebundeld en onderverdeeld naar drie samenhangende actielijnen. De komende jaren werken de stakeholders aan:

  1. Het verzilveren van innovatiekansen met specifiek aandacht voor het door ontwikkelen van de fieldlabs van WCM.
  2. Het versterken van het bestaande ecosysteem: met de nadruk op het door ontwikkelen van de fysieke maintenanceclusters Aviolanda en Gate2.
  3. Randvoorwaarden voor het functioneren van de sector waaronder het versterken van samenwerkingen, het inzetten op de profilering en marketing van de sector en het voorzien in voldoende goed geschoolde arbeidskrachten.

Hiermee wordt de positie van de maintenancesector in Noord-Brabant verder versterkt en doorontwikkeld. Ook zorgen de acties voor economische én maatschappelijke impact.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Actieagenda Maintenance voor de provincie Noord-Brabant? Of bent u benieuwd hoe wij u binnen uw provincie, regio of gemeente kunnen helpen bij innovatiebevordering, clustervorming, campusontwikkeling of andere aspecten van economisch beleid?

Neem dan contact op met Maarten Kruger via Maarten.Kruger@BureauBuiten.nl