Project

Bezoekers beleven cultuurhistorie van de Liemers met unieke verhaallijnen

Bezoekers beleven cultuurhistorie van de Liemers met unieke verhaallijnen

De Liemers is een uniek gebied om heerlijk te wonen, te werken en te recreëren. De Liemers kenmerkt zich door zijn rijke historie en de prominente rol van water in dit gebied. In de Liemers stroomt de Rijn Nederland binnen en wordt de toevoer van het water naar een groot deel van ons land gereguleerd. Water heeft de Liemers gevormd en het gebied heeft door de jaren heen verschillende waterlinies gekend. Er zijn dan ook talloze verhalen waarin de Rijn een zowel positieve als negatieve invloed had op de Liemers en de bevolking.

Kansen voor unieke historische verhalen

Deze unieke historische verhalen van de Liemers kunnen ingezet worden om (nieuwe) bezoekers te verleiden om naar de Liemers toe te komen en de betrokkenheid van zowel bewoners, ondernemers als bezoekers bij de regio te vergroten. Maar welke verhalen zijn dan interessant voor bezoekers? En hoe maak je die verhalen beleefbaar? Bureau BUITEN deed in opdracht van de gemeente Zevenaar een onderzoek naar de toeristische en recreatieve potentie van de verhalen rond de diversie Waterlinies in de Liemers en onderzocht de kansen voor het ontwikkelen van verhaallijnen. Op basis van dit onderzoek wil de gemeente keuzes maken over het beleefbaar maken van de cultuurhistorie in de regio.

Cultuurhistorie beleven door verhaallijnen

Een middel om erfgoed beleefbaar te maken is door gebruik te maken van verhaallijnen, ofwel storytelling. Verhalen raken mensen en zorgen ervoor dat bezoekers het erfgoed op een unieke manier beleven. Om het verhaal daadwerkelijk beleefbaar te maken voor toeristen en recreanten is het belangrijk om de verhalen op verschillende plekken, op verschillende momenten en op verschillende manieren concreet te maken. Op deze manier wordt het mogelijk het verhaal op verschillende plekken te beleven en vormt het een verhaallijn. Samenwerking met toeristisch-recreatieve aanbieders, zoals musea, dag- en verblijfsrecreatie en het promoten van de verhalen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvolle verhaallijnen.

Onderzoeksresultaat: drie verhaallijnen

In het onderzoek zijn aan de hand van een uitvoerige documenten- en kaartanalyse en gesprekken met historici een negental verhaallijnen geformuleerd. Tijdens een werksessie met experts is er gekozen om de volgende drie verhaallijnen verder uit te werken:

  • Strijd tegen het water
  • Leven van het water
  • Romeinse Limes

Voor ieder van deze verhaallijnen is in beeld gebracht welke locaties en welke verhalen kansrijk zijn voor toeristisch-recreatieve beleving. Dit is gedaan aan de hand van kaartmateriaal, gemaakt door Bureau Wing. Deze kaarten geven inzicht in concrete potentieel kansrijke locaties, met het bijbehorende verhaal.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoek naar de toeristisch-recreatieve potentie van de Linieverhaallijnen in de Liemers? Of wilt u weten wat wij voor uw gemeente of regio kunnen betekenen op het gebied van verhaallijnen? Neem dan contact op met Adriana Stam via adriana.stam@bureaubuiten.nl