Project

Europa op de kaart zetten voor de Cleantech regio

Europese lobbystrategie opstellen

Europa op de kaart zetten voor de Cleantech regio

Voor de Cleantech regio in Oost-Nederland heeft onze adviseur Rutger van Raalten een lobbystrategie opgesteld om Europa beter op de kaart te zetten voor de regio. 

De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen en samenwerkende ondernemers, onderwijs en overheden in de regio Stedendriehoek. Gezamenlijk hebben ze gekozen voor het begrip Cleantech als verbindend thema voor de regio.

Europese lobbystrategie opstellen voor de Cleantech Regio
Allereerst wordt er een Europese lobbystrategie 2017-2020 voor de Cleantech Regio opgesteld. De lobbystrategie heeft een focus op de thema’s smart manufacturing, energietransitie en circulaire economie. Door in te zetten op profilering, Europese netwerken, kennisuitwisseling en financieringskansen wil de Cleantech Regio de mogelijkheden die Europa biedt optimaal benutten.

De Europese lobbystrategie wordt samen vormgegeven met een regionale werkgroep. In Europees verband aan de slag gaan met regionale projecten is nieuw in de regio en moet organisatorisch vormgegeven worden. De uitdaging is om een vorm te vinden die bij de regio past en dat er een werkbare situatie ontstaat voor alle betrokken partijen. Ook moet er gekeken worden hoe we de regionale projecten concretiseren, zodat er een Europese aanvraag voor een project gedaan kan worden.

Duurzame energie langs de snelweg, de wijk van de toekomt en cleantech banen
Er zijn ideeën om van de A1 snelweg een Cleantech icoon te maken door bijvoorbeeld duurzame energie op te wekken langs de snelweg. In Apeldoorn wordt er naar wijken van de toekomst gekeken, waarbij onderzocht wordt hoe de wijken energie neutraal kunnen worden en hoe de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kan worden. In Deventer wordt er gekeken hoe er nieuwe cleantech banen gerealiseerd kunnen worden op het voormalige AkzoNobel-terrein, door bedrijven, kennisinstellingen, (startende) ondernemers, investeerders en studenten ruimte(n) en laboratoria te bieden voor innovatieve activiteiten.

De ambities voor de regio
De ambitie van de regio voor 2030 is 4.000 nieuwe cleantech gerelateerde banen realiseren, 200.000 ton besparing op de CO2-uitstoot (-10%) en 20.000 ton minder huishoudelijk restafval per jaar (-33%). Hiermee werkt de regio aan een toekomstbestendige economie met groeimogelijkheden. Europese projecten kunnen een bijdrage leveren om deze ambitie te verwezenlijken.

Europese mogelijkheden voor uw regio of stad?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw stad of regio? Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht