Project

Flinke stappen in zero-emissiezones voor stadslogistiek

Flinke stappen in zero-emissiezones voor stadslogistiek

Er worden in Nederland flinke stappen gezet richting de invoering van zero-emissiezones (ZE-zones) voor stadslogistiek. Eind 2021 hadden bijna 30gemeenten zich uitgesproken een ZE-zone in te voeren.. Bij de stappen op weg naar een ZE-zone kunnen gemeenten veel van elkaar leren en op ondersteuning vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rekenen. Bureau BUITEN was onderdeel van het SamenwerkingsProject Expertpool Stadslogistiek (SPES) en ondersteunde gemeenten bij het invoeren van ZE-zones.

SPES ondersteunt gemeenten bij invoering zero emissiezones

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat 30 tot 40 grotere gemeenten in 2025 een middelgrote zero-emissiezone voor stadslogistiek hebben ingevoerd. Deze zones moeten leiden tot 1 Megaton ton CO2-reductie. Om gemeenten te helpen deze doelstelling te behalen was SPES opgezet, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. SPES bood gemeenten financiële ondersteuning bij het indienen van plannen voor de invoering van een zero-emissiezone voor stadslogistiek en faciliteerde kennisdeling tussen gemeenten. Vanuit SPES hebben veel gemeenten subsidie gekregen voor zero-emissieproject(en). In deze projecten zijn bijvoorbeeld routekaarten naar een zero-emissiezone ontwikkeld, ondernemers en de lokale politiek betrokken en is onderzoek gedaan naar de afbakening en handhaving van zero-emissiezones. Resultaten van de projecten zijn gedeeld in nieuwsbrieven, in de kennisbank op de website en via webinars.

webinars over invoering zero-emissiezones

Bureau BUITEN werkte in dit project samen met specialisten van CE Delft (stadslogistiek),  Dietz (communicatie) en Dwarsverband (relatiemanager) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onze voornaamste rol in het project was het informeren, betrekken en activeren van gemeenten door het organiseren van diverse workshops en bijeenkomsten.

Ter vervanging van fysieke themasessies die vanwege corona niet door konden gaan, organiseerden we webinars om gemeenten te informeren over verschillende aspecten die samenhangen met invoering van een ZE-zone. Tientallen geïnteresseerden vanuit gemeenten, provincies, ministeries en het bedrijfsleven namen deel aan de webinars. De deelnemers werden bijgepraat over thema’s zoals handhaving en toezicht in ZE-zones, een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) voor zero-emissie stadslogistiek en het betrekken van MKB en ZZP’ers.

Meer informatie over het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek en op weg naar zero-emissie stadslogistiek (ZES)?

Bezoek deze website of neem contact op met Rutger van Raalten, e-mailadres rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht