Project

Evaluatie en herijking economisch en toeristisch-recreatief beleid Aalsmeer

Evaluatie en herijking economisch en toeristisch-recreatief beleid Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer gaat aan de slag met een geactualiseerde Economische Agenda en een bijbehorend concreet uitvoeringsprogramma. Toerisme en recreatie zijn nu ook onderdeel van de Economische Agenda. Toerisme en recreatie zijn immers een onderdeel van de economie. De samenvoeging zorgt er ook voor dat de het een compact en handzaam beleidsstuk is geworden.

Bureau BUITEN evalueerde in opdracht van de gemeente de Economische Agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme uit 2016-2020 en actualiseerde de ambities voor de komende jaren. Het resultaat is een vernieuwde agenda met een concreet uitvoeringsprogramma voor 2020-2022 waar de gemeente mee aan de slag kan. De nieuwe Economische Agenda is in december 2019 door de gemeenteraad van Aalsmeer vastgesteld.

Beleidsreconstructie en evaluatie

Om tot een herijking van de Economische Agenda en de Recreatie en Toerisme Agenda te komen, is er een (lokale en regionale) beleidsreconstructie gemaakt. Vervolgens is er een evaluatie op basis van doelbereik en doeltreffendheid van het beleid uitgevoerd. Er is getoetst of de beleidsdoelen behaald zijn en of er duidelijke interventielogica zit in de projecten die in het kader van het beleid uitgevoerd worden.

Geactualiseerde ambities met concrete acties

Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie, data onderzoek, SWOT- en trend analyse, werksessies met beleidsmedewerkers en verschillende bijeenkomsten met ondernemers, is er een nieuwe economische agenda opgeleverd. De nieuwe agenda richt zich op de volgende vier speerpunten:

 1. Versterken lokale en regionale vestigingsklimaat voor bedrijven
  Thema’s zijn werklocaties en bedrijfshuisvesting, woon- en leefklimaat en multimodale bereikbaarheid.
 2. Sterk, toekomstbestendig en duurzaam ondernemerschap stimuleren
  Thema’s zijn ondersteunen ondernemers, stimuleren organisatiegraad en onderlinge samenwerking ondernemers, stimuleren verduurzaming en innovatie en ondersteunen sierteeltsector.
 3. Wendbare en inclusieve arbeidsmarkt
  Thema’s zijn verruimen aanbod op de arbeidsmarkt, internationalisering van de arbeidsmarkt, kwalitatieve aansluiting vraag-aanbod, inclusieve arbeidsmarkt.
 4. Aalsmeer als bloem- en waterrijke leisurebestemming
  Thema’s zijn promotie van Aalsmeer, bereikbare en vindbare toeristisch-recreatieve voorzieningen, meer en beter verbonden aanbod, toekomst waterrecreatie en Westeinderplassen.

Aan elk speerpunt zijn doelen en subdoelen verbonden. Daarnaast zijn er een aantal concrete projecten gekoppeld in het Uitvoeringsprogramma 2020-2022 waar de gemeente meteen mee aan de slag kan.

Robert van Rijn, Wethouder Economische Zaken, Recreatie en Toerisme en Werk en Inkomen: “Deze Agenda Economie en Recreatie & Toerisme Aalsmeer is er één waar niet alleen ik trots op kan zijn. Iedereen die bijdraagt of heeft bijgedragen aan de totstandkoming ervan, mag die trots uitdragen. Want er zijn stappen gezet, ook ten opzichte van de vorige agenda. We duiden sterker het unieke DNA van het Aalsmeerse ondernemerschap en richten ons op de wegen om de Aalsmeerse economie toekomstbestendig te maken en te houden. We danken Bureau BUITEN voor de samenwerking met het team Economische Zaken van Aalsmeer bij het opstellen van de nieuwe Economische Agenda en de begeleiding van het proces daar omheen”. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vernieuwde agenda of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Bart van Rijkom op bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl

Foto: gemeente Aalsmeer, Isabel Mosk @isabelmosk

Neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht