Project

Gebiedsuitwerking bereikbaarheid Voorne-Putten en de Rotterdamse haven

Gebiedsuitwerking bereikbaarheid Voorne-Putten en de Rotterdamse haven

De bereikbaarheid van Voorne-Putten staat onder druk. Vooral de oeververbindingen en aansluitingen op de A15 hebben zowel in de ochtend- als avondspits vaak met filevorming te maken. Dit wordt versterkt door de vele brugopeningen, inclusief bijbehorende storingen. Doordat het verkeer van en naar Voorne-Putten op de A15 samenkomt met verkeer van en naar de haven, is dit ook nadelig voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Samenwerken aan bereikbaarheid

Met het Rijk is afgesproken dat de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de vier gemeenten op Voorne-Putten verbeteringen voor de bereikbaarheid gaan onderzoeken. Daarbij worden ook verstedelijkingsafspraken, de ontwikkeling van de Rotterdamse haven, het goederenvervoer en andere ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied betrokken. Vanwege de weerslag op de bereikbaarheid van het havengebied is ook het Havenbedrijf mede-opdrachtgever van deze zogenaamde gebiedsuitwerking.

Procesmanagement

Namens de vier opdrachtgevende partijen begeleidt Bureau BUITEN dit proces. We brengen de partijen op één lijn, bereiden de bijeenkomsten van de ambtelijke projectgroep en van het bestuurlijk en directeurenoverleg voor en zorgen voor een optimale afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook  hebben we sessies met omgevingspartijen en de vier gemeenteraden van Voorne-Putten georganiseerd, om input op te halen en de verschillende stakeholders actief te betrekken. Door onze jarenlange ervaring met procesmanagement en participatiesessies hebben we op een inspirerende manier knelpunten én oplossingsrichtingen vanuit de diverse stakeholders kunnen verzamelen en zo draagvlak gecreëerd voor het project.

Zes maatregelpakketten

Met deze input is door het ingenieursbureau RHDHV een probleemanalyse uitgevoerd en zijn zes maatregelenpakketten opgesteld. Een maatregelpakket kan uiteenlopen van een ‘snelle shift’ (fietsvoorzieningen verbeteren of het reguleren van de openingsduur van bruggen) tot een extra oeververbinding. Er is gekeken naar maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. Van de verschillende maatregelen zijn kosten en effecten in kaart gebracht. In mei 2019 is door het directeurenoverleg en het bestuurlijk overleg het rapport gebiedsuitwerking Voorne-Putten en haven Rotterdam vastgesteld. De regiopartijen werken nu gezamenlijk aan een vervolg voor het bestuurlijk overleg MIRT in november 2019.

Meer informatie over onze bereikbaarheidsprojecten?

Neem contact op met Sander Kooijman, e-mailadres sander.kooijman@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht