Project

Verbeteren bereikbaarheid Voorne-Putten en de Rotterdamse haven

Verbeteren bereikbaarheid Voorne-Putten en de Rotterdamse haven

In de afgelopen jaren hebben verschillende studies aangetoond dat de bereikbaarheid van Voorne-Putten en de haven van Rotterdam onder druk staat en in de toekomst nog meer onder druk komt te staan. Omdat de inwoners van Voorne-Putten een aanzienlijk deel van de 60.000 arbeidsplaatsen in de haven van Rotterdam vervullen, heeft de regio te maken met grote dagelijkse pendelstromen tussen het eiland en de haven. Dit leidt tot structurele filevorming, met name rondom de oeververbindingen en aansluitingen op de A15. Oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren zijn hard nodig. Bureau BUITEN begeleidt de regionale partijen en experts om tot deze oplossingen te komen.

Terugblik op de gebiedsuitwerking

In april 2018 is gestart met Gebiedsuitwerking Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam, onder opdrachtgeverschap van de vier gemeenten op Voorne-Putten, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en het Havenbedrijf Rotterdam. Na een probleemanalyse zijn zes maatregelenpakketten opgesteld, variërend van kleine ingrepen tot een extra oeververbinding. Voor alle pakketten is gekeken naar de kosten en de effecten op de korte, middellange en lange termijn. De uitkomsten van het onderzoek zijn tijdens het BO MIRT 2019 door Rijk en regio onderschreven, waarbij is besloten tot een gezamenlijk (Rijk-regio) verdiepend onderzoek naar de bereikbaarheid, robuustheid en betrouwbaarheid van Voorne-Putten en Haven Rotterdam.

Verdiepend onderzoek bereikbaarheidsmaatregelen

Dit verdiepend onderzoek ‘Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam’ is een van de projecten die onder het Programma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) vallen, waarin Rijk en regio samenwerken aan verbetering van de bereikbaarheid in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Het onderzoek kijkt naar de wenselijkheid en het oplossend vermogen van mogelijke maatregelen, door kosten, effecten en baten in kaart te brengen. De optie van een extra oeververbinding wordt verkend in een separate studie die door de regio wordt uitgevoerd. Randvoorwaarde voor beide studies is dat de doorstroming op de A15 niet mag verslechteren. De resultaten van het onderzoek worden behandeld in het BO MIRT 2020, waarin besloten wordt wat de vervolgstappen zijn om de bereikbaarheid van Voorne-Putten en de haven van Rotterdam te verbeteren.

Procesbegeleider namens opdrachtgevende partijen

Sinds 2018 begeleidt Bureau BUITEN de opdrachtgevende partijen bij het vinden van oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. In dit proces brengen we de partijen op één lijn, bereiden de bijeenkomsten van de ambtelijke projectgroep en het bestuurlijk- en directeurenoverleg voor en zorgen voor een optimale afstemming met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook fungeren we als schakel tussen de opdrachtgevende partijen en ingenieursbureau RHDHV, uitvoerder van het verdiepend onderzoek. We zorgen voor structuur in dit langlopend proces, waarborgen de belangen van alle betrokkenen en bewaken de tijdsplanning.

Meer informatie over onze bereikbaarheidsprojecten?

Neem contact op met Sander Kooijman, e-mailadres sander.kooijman@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht