Project

Gezamenlijke gebiedsvisie voor het Kuinderbos

Gezamenlijke gebiedsvisie voor het Kuinderbos

Het Kuinderbos is het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder en ligt op de voormalige bodem van de Zuiderzee. Het is een bijzonder bos: het heeft unieke natuurwaarden en interessante cultuurhistorische elementen. Tevens worden er activiteiten georganiseerd en hebben maatschappelijke functies een plek gekregen in het bos. Het Kuinderbos is echter vooral bekend bij mensen uit de omgeving. Dit terwijl het bos met het huidige recreatieve aanbod potentie heeft om ook andere bezoekers aan te trekken.

Sterker toeristisch-recreatief product

Gebiedspartijen hebben aangegeven zich gezamenlijk te willen inzetten om de zichtbaarheid van het bos te vergroten, met als doel de belevingswaarde en bekendheid van het bos te vergroten. Bureau BUITEN heeft in opdracht van de gemeente Noordoostpolder de gebiedsvisie voor het Kuinderbos opgesteld in samenwerking met lokale ondernemers, Staatsbosbeheer, Visit Flevoland en de gemeente. Met behulp van deze visie wordt er gezamenlijk en doelmatig toegewerkt naar het verwezenlijken van de ambities, zodat het Kuinderbos – met het behoud van de bijzondere natuurwaarden – zich tot een sterker toeristisch-recreatief product kan ontwikkelen.

Drie gezamenlijke ambities

Om het toeristisch-recreatieve product te versterken zijn de verschillende gebiedspartijen tijdens een werksessie met elkaar in gesprek gegaan en hebben een drietal ambities voor het bos geformuleerd. Belangrijk daarbij is dat de basis op orde is, de belevingswaarde wordt versterkt en dat de bekendheid wordt vergroot. Vanuit deze kern zijn de volgende drie ambities gedefinieerd:

  1. Fysieke basisvoorzieningen en-informatie op orde brengen.
  2. Uitbreiding en/of thematisering van bestaande routes.
  3. Samenhang, zichtbaarheid en positionering verbeteren.

Op basis van deze ambities zijn er een strategie en acties geformuleerd. Randvoorwaarde hierbij is dat de partijen met elkaar samenwerken en gezamenlijk aan de slag gaan. Tevens moeten de ontwikkelingen passen binnen de beleidskaders van Staatsbosbeheer.

Samenhang, zichtbaarheid en positionering verbeteren

Wanneer de basis en beleving op orde zijn is de volgende stap het ‘in de markt zetten’ van het Kuinderbos. Een goede positionering met een eenduidig en scherp profiel kan helpen de positie van het Kuinderbos te versterken en er aan bijdragen dat het bos zichtbaar en vindbaar is. Essentieel voor een succesvolle positionering is samenwerking.

Inhoud gebiedsvisie

De gebiedsvisie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een overzicht van relevante toeristisch-recreatieve trends en ontwikkelingen.
  • De huidige toeristisch-recreatieve situatie in het Kuinderbos, inclusief een overzichtskaart, SWOT-analyse, doelgroepenanalyse en relevant beleid.
  • Drie gezamenlijke ambities voor het Kuinderbos, inclusief lange termijn ambities, wensen en dromen.
  • Strategie en acties om deze ambities te verwezenlijken, inclusief eerste voorzet voor tijdsplanning.

Het resultaat is een gezamenlijk gebiedsvisie, waarmee het Kuinderbos zich kan ontwikkelen tot een sterk toeristisch-recreatief product voor verschillende doelgroepen en kan bijdragen aan andere maatschappelijke opgaven zoals leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid.

Meer informatie?

Neem contact op met Daphne van der Veer, e-mailadres daphne.vanderveer@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht