Project

Haalbaarheidsonderzoek Liberty Route

Een onderzoek naar een permanente herdenkingsroute tussen Wageningen en Den Haag

Haalbaarheidsonderzoek Liberty Route

In opdracht van Stichting LibertyTour en de provincies Zuid-Holland en Utrecht voerde Bureau BUITEN een haalbaarheidsonderzoek uit naar een permanente herdenkingsroute langs de weg die de Prinses Irene Brigade aflegde tijdens de bevrijding van Nederland in 1945.

Een intensief proces voor het verbinden van partijen

Het verbinden van partijen om gezamenlijk aan de slag te gaan, was één van de hoofdopgaven van de haalbaarheidsstudie. We hebben daarom een intensief proces doorlopen met experts en betrokken partijen (gemeenten, musea, toeristische marketing organisaties, historische verenigingen) langs de route. Grofweg bestond het proces uit 4 stappen.

 1. Expertsessie met als doel het verkennen van historische aanknopingspunten voor de herdenkingsroute rond het thema bevrijding / WOII en mogelijke bouwstenen voor een inhoudelijk concept op basis van storytelling principes.
 2. Brede werksessie met als doel het inventariseren van:
 • meerwaarde van samenwerking en doelstellingen van potentiële partners;
 • randvoorwaarden voor de samenwerking;
 • mogelijke doelgroepen voor de route;
 • mogelijke producten om invulling te geven aan de route;
 • mogelijke kernpartners.
 1. Bureaustudie en advies gericht op een doelgroepgerichte aanpak, de kosten en opbrengsten van de producten, de organisatievorm en de meerwaarde en kosten van samenwerking met Liberation Route Europe.
 2. Slotsessie met kernpartners waarin we de concept rapportage bespraken, de benodigde vervolgstappen bepaalden en spraken over eenieders rol daarin.

Resultaat: beknopte rapportage met concrete handvatten voor het vervolg

Met onze creativiteit en kennis van procesregie wisten we het onderzoek succesvol af te ronden en een goede basis te leggen voor het vervolg. Concreet hebben we met de haalbaarheidsstudie inzichtelijk gemaakt:

 • wat de doelstelling van en randvoorwaarden voor de samenwerking zouden moeten zijn vanuit het perspectief van partners;
 • hoe de gewenste samenwerking eruit kan zien: inhoudelijk concept, doelgroepen, en producten;
 • wat op hoofdlijnen de kosten en opbrengsten zijn;
 • wie welke rol en verantwoordelijkheid op zich wil nemen;
 • wat de meerwaarde van samenwerking met Liberation Route Europe is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderzoek of bent u benieuwd wat we voor u kunnen doen? Neem dan contact op met Anneke van Mispelaar via anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl

Neem contact op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht