Project

Ontwikkelvisie en haalbaarheidsonderzoek herbestemming vier Utrechtse Lunetten

Ontwikkelvisie en haalbaarheidsonderzoek herbestemming van de vier Utrechtse Lunetten

Nederland is rijk aan linies: vroegere verdedigingslinies die hun sporen hebben nagelaten in het landschap. Op steeds meer plekken krijgen deze forten en andere verdedigingswerken fantastische nieuwe bestemmingen, zoals een recreatieve buitenplaats, een wijnfort of als bijzonder bedrijfsverzamelgebouw.

De vraag is vaak: hoe kan de cultuurhistorie beleefbaar worden gemaakt? En hoe kunnen oude verdedigingswerken opnieuw een relevante functie krijgen, in de huidige landschappelijke of stedelijke context? De adviseurs van Bureau BUITEN doen onderzoek naar erfgoed en geven advies. In 2018 maakten we samen met RAAP in opdracht van de gemeente en de provincie Utrecht een ontwikkelvisie voor de vier Lunetten.

Een herbestemmings ‘pareltje’: de vier Lunetten

De gemeente Utrecht is eigenaar van de vier Lunetten: vier verdedigingswerken in de Stelling van Utrecht, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Unesco Werelderfgoed. Een pareltje onder de herbestemmingsopgaven, want hier zijn er víer verdedigingswerken op een rij in hoog stedelijk gebied.

Ontwikkelvisie: Openbaar, levendig en geliefd

Bureau BUITEN gaf antwoord op de vraag hoe de Lunetten van betekenis kunnen zijn binnen de gebiedsontwikkeling en een sterk groeiende stad. In de ontwikkelvisie schetsten we een perspectief, waarbij de lunetten identiteitsdragers van het gebied worden en integraal onderdeel zijn van een nieuw stadspark, en daarmee bijdragen aan gezond stedelijk leven. De focus lag op kansrijke programmatische ingrepen en ruimtelijke ingrepen en de samenhang daartussen. Tegelijkertijd is er op de Lunetten ruimte voor veel nieuwe stedelijke functies. ‘Openbaar, levendig en geliefd’ zijn de kernwoorden van de visie. Er zijn voorstellen gedaan voor het toegankelijk en beleefbaar maken van de Lunetten. Daarbij is ook op hoofdlijnen gekeken naar passende functies en inrichtingsmaatregelen. Dit document was ook de basis voor de ambitie die nu voor de Lunetten is beschreven in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (2020).

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming

Voor de uitwerking van de ambitie van het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd, deed Bureau BUITEN een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming van de vier Lunetten. De rapportage geeft inzicht in mogelijke nieuwe functies voor Lunet I, II en III in de vorm van scenario’s – inclusief financiële aspecten – en een optimalisatiestrategie voor Lunet IV. De Lunetten zijn een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke structuur van de stad. Het zijn groenblauwe, rustgevende en bijzondere plekken in het stedelijk weefsel. Een nieuwe invulling moet ervoor zorgen dat de Lunetten openbaar toegankelijk, beleefbaar én levendig worden. In aansluiting bij de ambities voor een slimme en gezonde stad en als integraal onderdeel van het Lunettenpark (zoals beschreven in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd).

Benieuwd naar onze visie op uw herbestemmingsopgave?

Neem contact op met Daphne van der Veer voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, e-mailadres daphne.vanderveer@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht