Project

Ontwikkelvisie en herbestemming van de vier Utrechtse Lunetten

Ontwikkelvisie en herbestemming van de vier Utrechtse Lunetten

Nederland is rijk aan linies: vroegere verdedigingslinies die hun sporen hebben nagelaten in het landschap. Op steeds meer plekken krijgen deze forten en andere verdedigingswerken fantastische nieuwe bestemmingen, zoals een recreatieve buitenplaats, als wijnfort of als bijzonder bedrijfsverzamelgebouw.

De vraag is vaak: hoe kan de cultuurhistorie beleefbaar worden gemaakt? En hoe kunnen oude verdedigingswerken opnieuw een relevante functie krijgen, in de huidige landschappelijke of stedelijke context?

Een herbestemmings ‘pareltje’: de vier lunetten

Recent maakten wij samen met RAAP in opdracht van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht een ontwikkelvisie voor de vier lunetten: vier verdedigingswerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de oostelijke rand van de stad Utrecht in de wijk Lunetten. Een pareltje onder de herbestemmingsopgaven, want hier zijn er víer verdedigingswerken op een rij in hoogstedelijk gebied!

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is voorgedragen voor de UNESCO werelderfgoed. Dit vraagt om een gedegen inventarisatie van de nog aanwezige (en te beschermen) waarden van het erfgoed. Het gebied rondom de lunetten, Maarschalkerweerd, is sterk in ontwikkeling. Hoe kunnen de lunetten van betekenis zijn binnen de gebiedsontwikkeling en de sterk groeiende stad?

Gezond stedelijk leven

In de ontwikkelvisie schetsen we een perspectief, waarbij de lunetten identiteitsdragers van het gebied worden en integraal onderdeel zijn van een nieuw stadspark, en daarmee bijdragen aan gezond stedelijk leven.

Ruimte voor nieuwe stedelijke functies

Tegelijkertijd is er op de lunetten ruimte voor veel nieuwe stedelijke functies. ‘Openbaar, levendig en geliefd’ zijn de kernwoorden van de visie. De visie doet concrete aanbevelingen met betrekking tot zichtbaarheid, de toegankelijkheid (padenstructuur) en de functionele invulling van het erfgoed.

Benieuwd naar onze visie op uw herbestemmingsopgave?

Neem contact op met Anneke van Mispelaar voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, e-mailadres anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bureau BUITEN
Achter Sint Pieter 160
3512 HT, Utrecht