Project

Het Interreg project SCEPA zet zich in voor energiearmoede

Het Interreg project SCEPA zet zich in voor energiearmoede

Energiearmoede: een urgent probleem dat vraagt om actie

Door recente (geopolitieke) gebeurtenissen zijn energieprijzen flink gestegen en hebben huishoudens moeite om de energierekeningen te kunnen betalen. Uit EU-onderzoeken in 2021 blijkt dat 125 miljoen Europeanen te maken hebben met energiearmoede. Maatregelen om energiearmoede effectief te verminderen zijn niet opgewassen tegen de schaal van de huidige problematiek. Om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden is Europese samenwerking een goede eerste stap. Partijen kunnen namelijk veel van elkaar leren van elkaars aanpak voor energiearmoede.

Verbeteren en opschalen van bestaande aanpakken

In het EU-project SCEPA (SCaling up the Energy Poverty Approach) werken overheden, energieagentschappen, een kennisinstituut en een netwerkorganisatie samen aan het verbeteren van bestaande energie oplossingen. Het is een internationaal partnershap met partners uit België, Frankrijk, Ierland en Nederland. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, verzamelen en verbeteren SCEPA partners bestaande effectieve energiearmoede oplossingen om initiatieven op te kunnen schalen. Zo gaan partners aan de slag met energiecoaches en klusteams, worden er energiezuinige apparaten beschikbaar gesteld, bijeenkomsten georganiseerd en huizen gescand met thermografische camera’s.

Van succesvolle projectaanvraag naar projectmanagement

De gemeente Arnhem heeft Bureau BUITEN, na de succesvolle subsidieaanvraag ook gevraagd om het projectmanagement voor SCEPA vorm te geven. De komende vier jaar gaan wij, samen met Het Subsidiehuis voor het financieel management, SCEPA met veel enthousiasme begeleiden.

Het project is inmiddels (september 2023) gestart. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom SCEPA en of deelnemen aan evenementen? Volg dan de projectpagina via deze link.

Meer informatie?

Wil je meer weten over projectmanagement in Europese context? Of heeft u een vraag over het SCEPA project? Neem dan contact op met Ruben Schepens via Ruben.Schepens@bureaubuiten.nl