Project

Intensief participatietraject leidt tot gedragen Dorpsvisie voor Swifterbant

Intensief participatietraject leidt tot gedragen Dorpsvisie voor Swifterbant

De maatschappij is volop in beweging. Ook in Swifterbant en omgeving gebeurt veel. Denk aan plannen voor woningbouw, ontwikkeling van voorzieningen en de plannen voor het opwekken van windenergie. Vanuit het dorp is er daarom de vraag om meer samenhang aan te brengen tussen diverse ontwikkelingen in Swifterbant in de vorm van een dorpsvisie. Dit moet leiden tot een kader waaraan toekomstige ontwikkelingen getoetst kunnen worden. Bureau BUITEN begeleidde het participatietraject en stelde de Dorpsvisie op.

Samen aan de slag: het participatietraject

Om tot de Dorpsvisie te komen is in samenwerking met de Kerngroep Ons Swifterbant een intensief participatietraject doorlopen, met als doel zoveel mogelijk ideeën en wensen op te halen bij de inwoners van Swifterbant. Waar willen we naartoe met Swifterbant? Welke dromen leven er voor de toekomst van het dorp? En wat zouden we willen realiseren om te komen tot een toekomstbestendig Swifterbant? Deze vragen stelden wij aan de inwoners.

In het participatietraject hebben we onze ervaring met bewonersparticipatie en omgevingsmanagement ingezet door:

  • Een enquête onder alle inwoners
  • Een belspreekuur
  • Een vijftal thema-avonden waar inwoners per thema hun input konden geven
  • Een afsluitende presentatie over het droombeeld van Swifterbant om de opgehaalde input te toetsen bij de inwoners

Toetsingskader voor de toekomst: de Dorpsvisie

In totaal hebben we input opgehaald bij meer dan 600 inwoners. Aan de hand van die input hebben we, met een kerngroep van bewoners, de dorpsvisie opgesteld. De Dorpsvisie gaat in op de volgende thema’s: wonen, welzijn, voorzieningen, economie, bereikbaarheid, groen en klimaat. Per thema zijn de krachten van nu en wensen voor de toekomst uiteengezet. Eén van de belangrijkste conclusies in de dorpsvisie is dat de inwoners graag zien dat het dorp kan groeien, zodat meer draagvlak ontstaat om het voorzieningenniveau in stand te houden.

De Dorpsvisie zorgt voor een nieuwe verbinding en gezamenlijk referentiekader voor de gemeente Dronten en de inwoners van Swifterbant. Het is nu aan de gemeente, inwoners en andere stakeholders om gezamenlijk aan de slag te gaan en een toekomstbestendig Swifterbant te realiseren en toekomstige ontwikkelingen te toetsen aan het toekomstbeeld van de inwoners.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Dorpsvisie Swifterbant? Of wilt u weten wat wij voor uw gemeente of regio kunnen betekenen op het gebied van ruimtelijke economie, toerisme en recreatie? Neem dan contact op met Bart van Rijkom via bart.vanrijkom@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht