Project

Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar

Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar

Een aantrekkelijke gemeente om te wonen én groei van de werkgelegenheid in de vrijetijdssector, dat is de ambitie waar de gemeente Zevenaar voor staat. Bureau BUITEN stelde samen met de gemeente en de stakeholders hiervoor het beleidskader vrijetijdseconomie op.

Omdat veel van de besluiten die een gemeente neemt, direct of indirect raken aan de vrijetijdseconomie, zetten we een proces op waarbij veel mensen een bijdrage konden leveren. Naast ondernemers werden ook buurgemeenten, regionale organisaties en bewoners betrokken. Bewoners en ondernemers hebben direct te maken met toerisme en recreatie, maar ook besluiten over bescherming tegen hoog water (klimaatadaptatie), detailhandel, natuurontwikkeling, archeologisch onderzoek en plattelandsontwikkeling hebben impact op de vrijetijdseconomie.

Gezamenlijk resultaat

Door de betrokkenheid vanuit diverse partijen en de verschillende invalshoeken zijn de ambitie, visie en doelen breed gedragen en vormen ze een stevige basis voor de toekomst. Hiervoor organiseerden we onder meer een brede stakeholdersbijeenkomst (met meer dan 80 aanwezigen) en we nodigden de direct betrokkenen uit voor een klankbordgroep. Ook gebruikten we het inwonerspanel om informatie op te halen over gebruik en waardering van het recreatieaanbod.

Winkel- en waterbeleving

Zowel voor de gemeente als voor Bureau BUITEN had de intensieve samenwerking meerwaarde en is het beleidskader een echte coproductie geworden. Bijkomend voordeel is dat het belang van de vrijetijdseconomie goed op de radar staat van alle beleidsvelden. Dit is belangrijk, omdat in 2021 de fashion Outlet Zevenaar opent en er kansen zijn de miljoen bezoekers meer van de Liemers te laten zien. Naast het winkelen is ook veel waterfun, waternatuur en waterhistorie te beleven zoals bij de Breuly, de Bijland, het Rhederlaag en langs de rivieren.

Samen met de klankbordgroep van ondernemers en direct betrokkenen uit de vrijetijdseconomie, gaan we nu verder met de uitwerking van de manier waarop de doelen bereikt gaan worden.

Meer informatie?

Neem contact op met Anneke van Mispelaar, e-mailadres anneke.vanmispelaar@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht