Project

Monitor Plabeka: trends en ontwikkelingen MRA

Platform Bedrijven en Kantoren Metropoolregio Amsterdam

Monitor Plabeka: trends en ontwikkelingen MRA

De monitor brengt de trends en ontwikkelingen op de werklocatiemarkt en de ruimtelijke spreiding van werken in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in beeld. De Monitor Plabeka 2016-2017 is de negende editie waar Bureau BUITEN aan heeft gewerkt en is op diverse punten vernieuwd en verbeterd.

Vastgoed en banen buiten de formele werklocaties

Nieuw in de monitor is de analyse van vastgoed en banen buiten de formele bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Ook biedt de monitor inzicht in de kwalitatieve ontwikkeling van de markt voor bedrijfsvastgoed, in de transformatie van werklocaties en in de kwalitatieve aansluiting van vraag en aanbod op de werklocatiemarkt. Daarnaast is er aandacht voor aspecten als waardeontwikkeling en duurzaamheid.

Zelf selecties maken met de interactieve online dashboards

In aanvulling op de rapportage zijn er vier online dashboards ontwikkeld: economie en werkgelegenheid, kantorenmarkt, bedrijventerreinen en kansenkaart transformatie. De interactieve dashboards zijn ontwikkeld met Tableau en zijn opgebouwd uit kaarten, figuren en tabellen. De gebruiker kan met de dashboards de  informatie uit de monitor dieper doorgronden, door zelf selecties te maken. Door een regio, gemeente en/of locatie te selecteren zoomt de kaart in op de selectie en passen de figuren met data zich aan. Zo kan de data over bijvoorbeeld de kantorenleegstand of de transformatieplannen tot op gebiedsniveau worden bekeken. Klik op onderstaande button om de dashboards te bekijken.

Dashboards

 

Bureau BUITEN werkt al sinds 2009 jaarlijks aan de Monitor Plabeka en zet zich bij elke nieuwe editie  in om het product te vernieuwen en verbeteren. Soms liggen bestuurlijke afspraken (of wensen) hieraan ten grondslag (bijvoorbeeld de Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0) maar wij spelen ook actief in op de veranderende wensen omtrent de ontsluiting van data (door de toevoeging van dashboards) en de beschikbaarheid van nieuwe databronnen (bijvoorbeeld: energielabels). Ook de Monitor Plabeka 2017-2018, waar wij nu aan werken, bevat nieuwe elementen.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Miles Copping, e-mailadres miles.copping@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht