Project

Procesbegeleiding regionale samenwerking Westfriese gemeenten

Procesbegeleiding regionale samenwerking Westfriese gemeenten

De regio Westfriesland wil tot de top 10 van de meest aantrekkelijke regio’s behoren met als belangrijkste prioriteiten welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid. Om deze ambitie te bereiken hebben de Westfriese gemeenten hun krachten gebundeld en hebben ze belangrijke opgaven samen opgepakt. Bureau BUITEN begeleidde het proces bij het opstellen van het Pact 7.1 (7 gemeenten, 1 doel) en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma.

Nieuwe impuls aan de regionale samenwerking

In 2013 hebben de Westfriese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) het eerste Pact West-Friesland gesloten. Het doel was om de samenwerking op gebied van wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid, sociaal domein en vrije tijd te versterken. Uit de evaluatie blijkt dat dit eerste Pact een enorme stimulans is geweest om saamhorigheid en verwantschap te ontwikkelen. Met het Pact 7.1 (7 gemeenten, 1 doel) geeft West-Friesland een nieuwe impuls aan deze regionale samenwerking.

Eind 2018 hebben de Westfriese gemeenteraden een intentieverklaring vastgesteld, met de ambitie: Westfriesland behoort tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s. Na het vaststellen van de intentieverklaring hebben de Westfriese colleges en raden in 2019 de ambities en opgaven vastgelegd aan de hand van 6 thema’s:

  • Wonen en Leefbaarheid
  • Energietransitie en klimaatadaptatie
  • Onderwijs en Arbeidsmarkt
  • Vrije tijd (leisure)
  • Ondernemen en Economie
  • Zorg en Sociaal domein

Bureau BUITEN als procesbegeleider

Bureau BUITEN heeft de regio Westfriesland begeleid bij het opstellen van het nieuwe Uitvoeringsprogramma bij het ‘Pact 7.1’ van Westfriesland. Om tot dit Uitvoeringsprogramma te komen zijn er verschillende inspirerende werksessies georganiseerd. In de eerste sessie zijn de deelnemers gevraagd naar de belangrijkste stakeholders en de laatste stand van zaken. We zijn vervolgens aan de slag gegaan met het identificeren van opgaven die thema-overstijgend zijn.

Tijdens vervolgsessies zijn de gemeenten en stakeholders aan de slag gegaan om de ambities en opgaven helder op papier te krijgen. De grootste uitdaging was de vertaling van ambities naar concrete acties. Hiervoor is een speciale template ontwikkeld met het thema, de actie, het doel, het schaalniveau, de planning en de betrokken partijen.

In een aparte bijeenkomst is met samenwerkingspartners vooruitgekeken, met als centrale vraag: hoe kunnen gemeenten en partners samen optrekken bij het uitvoeren van de acties in het Pact? En hoe kunnen we dit in concrete zin vormgeven? De uitkomsten worden benut voor de uitvoering van het Pact in de komende jaren. Het resultaat is een Uitvoeringsprogramma waarin de ambities naar concrete acties zijn vertaald, voor de korte termijn (2 jaar) en middellange termijn (2-5 jaar).

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Maarten Kruger via maarten.kruger@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht