Project

Rekenkameronderzoek voor A1 Bedrijvenpark Deventer

Ook nu verkoop loopt, blijven er financiële risico’s.

Rekenkameronderzoek voor A1 Bedrijvenpark Deventer

Het A1 Bedrijvenpark wordt ontwikkeld door de gemeente Deventer in samenspraak met private eigenaren in het gebied. De verkoop van kavels blijft al enige tijd achter. Dat is reden voor de Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer om te onderzoeken of de (inmiddels) bijgestelde ambities voor het ontwikkeltempo haalbaar zijn. Tevens wil de commissie weten of de acquisitie effectief en efficiënt is georganiseerd. Bureau BUITEN is gevraagd om het rekenkameronderzoek uit te voeren.

De aanpak

De adviseurs van Bureau BUITEN hebben via interviews en desk research in beeld gebracht of het aannemelijk is dat het – inmiddels neerwaarts aangepaste – ambitieniveau voor de verkoop van kavels op A1 Bedrijvenpark wordt gehaald. Onderdeel van de aanpak was een vergelijking (benchmark) met drie andere bedrijventerreinen (Ecofactorij Apeldoorn, Rijssen-Holten, XL Businesspark Twente Almelo). Naast een beoordeling van het uitgiftetempo is ook de acquisitie voor het bedrijvenpark beoordeeld, waarbij is gekeken naar de organisatie, het budget en de aanpak. De totstandkoming is begeleid vanuit de Rekenkamercommissie. Na ambtelijk en bestuurlijk wederhoor is het rapport vastgesteld door de Rekenkamercommissie. Bureau BUITEN heeft het rapport toegelicht in een commissievergadering van de Raad.

Financiële risico’s

Uit het onderzoek blijkt dat de bijgestelde uitgiftedoelen haalbaar worden geacht. Daarbij is het belangrijk dat er voor de tweede fase van de ontwikkeling overeenstemming wordt bereikt met de private eigenaren over gezamenlijke marketing en grondprijzen, omdat anders het risico dreigt dat klanten met meer partijen moeten gaan onderhandelen over de aankoop van een kavel. Dat is vanuit een klant gezien bijzonder onwenselijk. Bureau BUITEN signaleert dat er nog flinke financiële risico’s zijn voor de gemeente Deventer. De acquisitie is positief beoordeeld: er is voldoende geld en capaciteit en die worden beiden professioneel ingezet.

“Het onderzoek heeft ons nog bewuster gemaakt van de noodzaak om voor fase II van de ontwikkeling nog beter te gaan samenwerken met de private eigenaren.”, vertelt Harry ten Have, gemeenteraadslid (Gemeentebelangen) en lid van Rekenkamercommissie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Jos van Heest via jos.vanheest@bureaubuiten.nl

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht