Project

Uitvoeringsagenda recreatie en toerisme Flevoland

Concrete ideeën en projecten voor recreatie & toerisme in Flevoland

Gezamenlijke uitvoeringsagenda recreatie & toerisme voor de provincie Flevoland

Recreatie en toerisme zijn van groot belang voor de provincie Flevoland, het zorgt voor banen en draagt bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. De ambitie van de provincie en gemeenten is om de komende jaren meer bezoekers aan te trekken, deze langer in de provincie vast te houden en daarmee de totale bestedingen laten toenemen.

Concrete ideeën en projecten voor recreatie & toerisme
Om deze ambitie te bereiken, hebben de Provinciale Staten in december 2016 het ‘Beleidsplan Recreatie & Toerisme Flevoland’ vastgesteld. De provincie wil de uitvoering graag samen oppakken met de gemeenten. Bureau BUITEN werkt nu ook aan de totstandkoming van een uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme. Hierin worden concrete ideeën en projecten op het gebied van recreatie en toerisme samengebracht én richting uitvoering gebracht. Ook stelden we een subsidieregeling voor productontwikkeling op.

Inspelen op kansen en het stimuleren van initiatieven
Met de uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme wordt ingespeeld op kansen en worden initiatieven gestimuleerd. De provincie legt de focus op projecten in initiatieven die van regionaal of bovenregionaal belang zijn. De verbinding wordt gelegd met gemeentelijke programma’s en regelingen, om elkaar waar mogelijk te versterken.

Meer informatie?
Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht