Project

Verduurzaming bedrijventerrein Baskensburg in Vlissingen

Verduurzaming bedrijventerrein Baskensburg in Vlissingen

Het bedrijventerrein Baskensburg in Vlissingen telt ongeveer 150 bedrijven en is een belangrijke vestigingslocatie in de regio. Het terrein is echter op een aantal plekken verouderd en – belangrijker nog – kent een aantal uitdagingen op gebied van toekomstbestendigheid. Samen met Klimaatroute en TAUW deden we een integraal onderzoek naar hoe het terrein verduurzaamd kan worden. Op basis van een schouw met ondernemers, gemeente en de Vlissingse Bedrijvenclub brachten we de situatie en oplossingen in kaart.

Gebiedsniveau: concrete maatregelen

TAUW onderzocht op gebiedsniveau concrete maatregelen: hoe kan de openbare ruimte klimaatbestendiger worden gemaakt? Welke maatregelen nodig op gebied van biodiversiteit? Hoe kan hittestress en overlast bij piekbuien voorkomen worden? Hoe kan aan de energie- en warmtevraag voldaan worden met zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen? TAUW bracht dit in beeld en gaf concrete adviezen, waarbij kosten en effecten leidraad waren. Zo kan met de reductie van het materiaalgebruik al snel een hoge milieu-impact behaald worden.

Pandniveau: energiescans voor ondernemers

Ondernemers konden gedurende het traject voor een kleine bijdrage gebruik maken van een energiescan, uitgevoerd door Klimaatroute. De energiescans lieten zien dat er soms met kleine ingrepen al veel te bereiken is, zoals het na-isoleren van verwarmingsbuizen, het aanbrengen van LED-verlichting en het installeren van slimme tijdsschakelaars om apparaten uit te schakelen.

Aanbevelingen: slim prioriteren en economische kracht vergroten

Bureau BUITEN bracht de resultaten bij elkaar, organiseerde het proces en keek met een ruimtelijk-economische bril naar het gebied: hoe kunnen de verduurzamingsmaatregelen bijdragen aan het economisch functioneren van het gebied? Wat betekenen deze aspecten, naast technische aspecten, voor de prioritering van de maatregelen? De verduurzaming van het terrein biedt namelijk ook economische kansen, maar om die te benutten is het belangrijk dat ook de organisatiegraad wordt verhoogd en er een integrale visie op het terrein is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoek en de aanbevelingen voor de gemeente? Of bent u benieuwd hoe wij uw bedrijventerrein, gemeente of regio kunnen helpen bij het verduurzamen van werklocaties? Neem dan contact op met Miles Copping, e-mailadres miles.copping@bureaubuiten.nl.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht