Project

Vestigingsbeleid Groningen Seaports

Het juiste bedrijf op de juiste plaats

Vestigingsbeleid Groningen Seaports

In de Havenvisie 2030 heeft Groningen Seaports de ambitie neergelegd dat de Eemsdelta in 2030 het belangrijkste groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland is. Groningen Seaports heeft Bureau BUITEN gevraagd een ruimtelijke doorvertaling te maken van de visie door het opstellen van het vestigingsbeleid.

Aan de hand van input vanuit overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben wij een ruimtelijke strategie en bijbehorend beleidskader gemaakt. Het einddoel was het opstellen van een bondig, helder en flexibel vestigingsbeleid waarmee alle partijen tot 2030 aan de slag kunnen.

Zeehaventerreinprognose en vestigingsbeleid havens Eemsdelta
Wij hebben voor de provincie Groningen aan de ruimtebehoefteraming voor de zeehaventerreinen in de Eemsdelta gewerkt. Op basis van data over goederenstromen, uitgiften, toegevoegde waarde en werkgelegenheid is de kwantitatieve vraag berekend voor 2020 en 2030. Met een uitgebreide trend- en sectoranalyse, een serie interviews en een werksessie met de in de haven aanwezige sectoren is het beeld verder verfijnd en kunnen ook op sectorale niveau uitspraken gedaan worden over de verwachte vraag.

Meer informatie?
Vul het contactformulier in of bel ons op 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht