Nieuws

Samen met inwoners van Aalsmeer de leefbaarheid vergroten

Samen met inwoners van Aalsmeer de leefbaarheid vergroten

Stichting Leefomgeving Schiphol en de gemeente Aalsmeer werken aan projecten die Aalsmeer leefbaarder, socialer en aantrekkelijker maken. Onze adviseur Maarten Kruger heeft voor de gemeente Aalsmeer verschillende projecten uitgewerkt voor het gebiedsprogramma om de leefbaarheid te vergroten. Ook heeft hij gesprekken met verschillende stakeholders georganiseerd om met elkaar in dialoog te komen.

Inwoners betrekken bij het gebiedsprogramma
De opdracht was om inwoners nauw te betrekken bij de totstandkoming van het gebiedsprogramma, want Stichting Leefomgeving Schiphol hecht veel waarde aan lokaal draagvlak voor de projecten die zij ondersteunen. Er zijn brainstormsessies gehouden en er konden ook per e-mail ideeën worden aangedragen. Samen met inwoners, stakeholders en collega’s van de gemeente Aalsmeer heeft Maarten de kansrijke projecten verder uitgewerkt en op papier gezet.

Stichting Leefomgeving Schiphol heeft alle ideeën aan haar subsidiecriteria getoetst en met de klankbordgroep van inwoners van Aalsmeer besproken. Op basis daarvan is er een gebiedsprogramma opgesteld met een aantal projecten. Hiervoor is 8 miljoen euro beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Holland, Royal Schiphol Group en het ministerie van I&W.

Mooie initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen
Het gebiedsprogramma voor Aalsmeer bestaat uit mooie initiatieven vanuit de samenleving. Zo hebben bewoners de aanleg van een ‘Groen Lint’ voorgesteld, een route die bestaand groen in Aalsmeer met elkaar verbindt. Andere voorstellen zijn de renovatie van het Dorpshuis in Kudelstaart, een nieuw speeltoestel in de kinderboerderij en een kinderkunstroute. Ook komt er een fonds om particuliere initiatieven in Aalsmeer de komende jaren te ondersteunen.

Voor een aantal projecten realiseert en financiert de gemeente zelf de basisvariant en is de bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol bedoeld om aanvullende wensen van bewoners te realiseren. Het gaat om extra voorzieningen bij de herinrichting van het VVA-terrein in de Hornmeer, de realisatie van een recreatief ‘Waterfront’ bij het Surfeiland en de aanleg van hoogwaardig groen bij de Machineweg.

Foto: Gemeente Aalsmeer

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht