Nieuws

Stand van zaken: BREXIT gevolgen voor EU-programma's

Stand van zaken: BREXIT gevolgen voor EU-programma's

In een spannende decembermaand hebben de EU-lidstaten ingestemd met het nieuwe EU-budget voor de periode 2021-2027 en werd op de valreep een handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk gesloten. Laatstgenoemde dient nog wel geratificeerd te worden door het Europees Parlement. Het zetten van deze grote stappen geeft ook de opstellers van de EU-fondsen en programma’s meer duidelijkheid bij het uitwerken van hun programma’s en de rol die de Britten daar wel of niet in spelen. In dit artikel berichten wij over wat wij op dit moment weten over de ‘Brexit-gevolgen’ voor de voor Nederland en Vlaanderen relevante EU-programma’s.

Horizon Europe

Het Verenigd Koninkrijk houdt de deur open naar het grootste EU-onderzoeksprogramma Horizon Europe door als derde land aan vrijwel alle onderdelen van het programma deel te nemen. Net als bij andere derde landen (o.a. Noorwegen, Zwitserland, Israël) zijn afspraken gemaakt over deelname en financiering, die nog verder uitgewerkt en bekrachtigd moeten worden. Omdat het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer is, heeft het geen directe invloed meer op de inhoud en budgetverdeling binnen het programma. De Britse deelname is goed nieuws voor beide kanten van het Kanaal, omdat hiermee hernieuwde samenwerking tussen bedrijfsleven en de sterke Britse kennisinstellingen in Horizon-projecten in stand wordt gehouden. Voor projecten binnen het huidige Horizon 2020-programma heeft de Brexit geen gevolgen: deze projecten kunnen in lijn met de geldende voorwaarden worden uitgevoerd.

Erasmus

Een in het oog springende verandering is het besluit van het Verenigd Koninkrijk om niet langer deel te nemen aan het Erasmus-programma. Naast dat hiermee een streep gaat door strategische samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs, jeugd en sport, is het verbreken van deze samenwerking ook een strop voor de vele Erasmus-uitwisselingen die jaarlijks tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland plaatsvinden. De Britten werken aan een eigen opvolger van het Erasmusprogramma, het Turing-programma, maar de vrees is dat de kosten voor Nederlandse en Vlaamse studenten die het Verenigd Koninkrijk willen studeren gaan oplopen. Erasmusprojecten vastgesteld voor 31 december 2020 kunnen nog doorgaan, maar nieuwe projecten met Britse partners zijn niet meer mogelijk vanaf 1 januari 2021.

Interreg

In juni 2020 kondigde de Britse regering al aan dat ze niet meer deel zullen nemen aan het toekomstige Interreg-programma (m.u.v. het PEACE+ programma) in de nieuwe programmaperiode. Met name voor het Interreg programma 2Zeeën heeft deze eenzijdige opzegging gevolgen. Door het terugtreden van de Britten verdwijnt de gedeelde grens van de lidstaten uit het programma en daarmee de basis voor een Interreg A-programma. De toekomst van het programma is op dit moment nog niet duidelijk.

Brexit Adjustment Reserve

Om de gevolgen van de Brexit op te vangen heeft de Europese Commissie de Brexit Adjustment Reserve voorgesteld. Vanuit dit fonds van ruim 5 miljard Euro kunnen de lidstaten regio’s en sectoren die het meest worden getroffen ondersteunen. Het is daarmee geen fonds dat vanuit Brussel wordt gerund, maar door de lidstaten zelf. Hoe dit in Nederland en Vlaanderen vormgegeven gaat worden is op dit moment nog niet bekend. Wel weten we dat België en Nederland, gezien hun grote handelsbetrekkingen en visserijsector, op een relatief groot aandeel van het fonds mogen rekenen, respectievelijk 306 en 714 miljoen Euro.

Meer informatie

Wij volgen de Brexit-gevolgen voor EU-programma’s op de voet, om u zo goed mogelijk te adviseren over mogelijke samenwerking met Britse partners in uw EU-projecten. De datering van dit artikel is 15 januari 2021. Dit artikel zal op een later moment worden geactualiseerd.

Het artikel is tevens onderdeel van ons EU-dossier, waarin u meer kunt lezen over de nieuwe EU-programma’s. Uiteraard kunt u hierover ook contact opnemen door te mailen met rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl of te bellen met 030-2318945.

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht