Nieuws

Terugblik webinar 'Groen herstel na corona'

Terugblik webinar 'Groen herstel na corona'

Op dinsdagmiddag 6 oktober 2020 vond het webinar ‘Groen herstel na corona’ plaats. Samen met de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en Economic Board Utrecht (EBU) werden de deelnemers meegenomen in de urgentie om te werken aan groen herstel. De focus lag op welke kansen er liggen en met welke zaken gemeenten, regio’s en provincies zelf aan de slag kunnen.

Investeren in een toekomstbestendige economie

Maarten Kruger van Bureau BUITEN startte de middag met een introductie over groen herstel. Hij ging kort in op de effecten van de coronacrisis op de economie en gaf daarbij aan dat we tegelijkertijd kampen met een klimaatcrisis, die om enorme investeringen vraagt. Door investeringen in een fossielvrije en circulaire economie naar voren te halen, zorgen we voor een impuls voor economisch herstel. Dit leidt tot nieuwe verdienmodellen, minder kwetsbare productieketens, extra banen en exporteerbare kennis. Bovendien is nu het momentum in de politiek en in de maatschappij!

Bureau BUITEN ziet kansen voor een regionale strategie voor duurzaam economisch herstel. Dit vraagt om inzet op innovatie, arbeidsmarktbeleid, gerichte ondersteuning van bedrijven en een geschikt aanbod aan werklocaties. Ook is er afstemming tussen beleidsvelden binnen de overheid (EZ, duurzaamheid, arbeidsmarkt, ruimte) nodig, evenals samenwerking in de quadruple helix. Regio’s die hier nu werk van maken, investeren in een krachtige economie op lange termijn.

Groen uit de crisis

Milan Rikhof van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur lichtte vervolgens het Rli advies ‘Groen uit de crisis’ toe van 10 juli 2020. In dit advies pleit de raad voor een groen herstel na de coronacrisis, waarin de economie, de werkgelegenheid en een duurzame leefomgeving hand in hand gaan. Op dit moment is de verduurzaming van economie en leefomgeving volgens de raad nog onvoldoende onderdeel in de afwegingen van het Rijk over het herstelbeleid na de coronacrisis.

De raad geeft in haar advies tal van concrete suggesties voor groene herstelmaatregelen, inclusief een beoordelingskader dat ter inspiratie kan dienen voor groen herstelbeleid voor verkiezingsprogramma’s en het volgende regeerakkoord. Milan stelde dat voortvarende uitvoering van het klimaatakkoord en de transitie naar een CO2-vrije economie onverkort prioriteit moeten krijgen in het overheidsbeleid. Maar de raad benadrukt dat een gezonde, veilige, vitale, toegankelijke en duurzame leefomgeving voor de inwoners van Nederland actie vergt op nog veel méér terreinen.

Groen herstel in de praktijk

Irene ten Dam, programmamanager groene economie bij Economic Board Utrecht, legde de link met de praktijk. Wat gebeurt er al op dit moment in de regio Utrecht? Irene noemde een aantal voorbeelden van initiatieven die er in de regio Utrecht spelen. Zo is er de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA), die als doel heeft om samen gerichte hulp aan ondernemers te bieden, aanvullend op landelijke en regionale steunmaatregelen. Daarnaast werkt de gemeente Utrecht aan het versnellen van investeringen in de (duurzame) mobiliteitstransitie. Ook is er in Utrecht een bestuurlijke ‘Groen herstel alliantie’ opgericht waarin gemeente, EBU, waterschap en de natuur en milieufederatie samen optrekken.

Irene geeft aan dat het gezamenlijk optrekken om aan groen herstel te werken meerwaarde heeft. Op die manier is het mogelijk om schaalgrootte te creëren en projecten te bundelen. Daarnaast vergroot het de mogelijkheden om aanvullende vormen van financiering aan te trekken. Als laatste nodigt Irene partijen uit die mee willen bouwen aan een regionale alliantie groen economisch herstel of willen sparren over een initiatief om contact op te nemen met EBU.

Webinar terugkijken?

Vul hieronder het formulier in en u kunt het webinar terugkijken en de presentatie downloaden. Wilt u meer weten neem contact op met Jos van Heest, e-mailadres jos.vanheest@bureaubuiten.nl.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.