Hoe ziet je werkdag eruit

8:30 uur
Je bent op weg naar bedrijventerrein Euregio, gelegen in de gemeente Enschede langs de Duitse grens. Vandaag staan er voor het project Verduurzaming Bedrijventerreinen Enschede klankbordgroepsgesprekken met ondernemers in dit gebied gepland. Daarvoor heb je je de afgelopen weken verdiept in de ontwikkelingen in het gebied, heb je geleerd over wat er op fysiek-ruimtelijk en economisch vlak in het gebied speelt en heb je al enkele gesprekken gevoerd met de gemeente, de ondernemersvereniging en de parkmanagementorganisatie.

Jullie starten de bijeenkomst met een fietstour door het gebied, waarbij er op enkele punten stilstaan wordt om relevante zaken te bespreken. Bij de volgende bijeenkomst (op de vestigingslocatie van één van de ondernemers) bevraag je ondernemers en andere stakeholders over hun ervaringen met de vestigingslocatie, wat er verbeterd kan worden, en wat zij verwachten van de gemeente Enschede.

11:30 uur
Met een hoofd en schrijfboek vol interessante informatie ga je op weg naar kantoor in hartje Utrecht. In de trein check je nog snel even je mail via je telefoon of laptop en bel je met je contactpersoon bij de gemeente Aalsmeer om de laatste details af te stemmen over een bijeenkomst met het College van Burgemeester en Wethouders over de Economische Agenda. Dit is het nieuwe economische beleid van de gemeente Aalsmeer, waar met name de sierteeltsector, toerisme en recreatie, en de maakindustrie gerelateerd aan watersport belangrijke economische sectoren zijn.

13:00 uur
Als je op kantoor aankomt, hebben de aanwezige collega’s de lunch al klaargezet. Er is vers brood van de beste bakker van Utrecht en een scala aan hartig en zoet beleg. Tijdens de lunch klets je met Jos en Mick over hun muziekband, vraag je aan Daniek of ze al vloeiend Italiaans spreekt, geef je Ilse wat insider tips voor haar aanstaande vakantie naar een bestemming waar jij al meerdere keren bent geweest en praat je met andere collega’s wat bij.

13:30 uur
Je gebruikt de tijd tot aan je volgende overleg om een kort en bondig verslag van de klankbordgroepen van vanmorgen op een rij te zetten, nu ze nog vers in je geheugen zitten. Vandaag heb je veel overleggen en is het zo’n dag waarop alle vijf projecten waaraan je werkt enige aandacht vragen, maar morgen ben je de hele dag op kantoor en is je agenda nog leeg. Je neemt je voor om dan een groot deel van de dag te reserveren om de analyse van de data, gesprekken en de klankbordgroepsgesprekken verder uit te werken.

15:00 uur
Je brainstormt met Joost (partner en projectleider) en Bianca (collega-adviseur) over de hoofdlijnen van het plan van aanpak voor het onderzoek naar financieringsmogelijkheden voor landschapsopgaven in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Bureau BUITEN is gevraagd om hiervoor offerte uit te brengen en gisteren hebben jullie een gesprek gehad met het MRA-Bureau en de Provincie Noord-Holland om de precieze vraag en het beoogde proces scherp te krijgen. Na drie kwartier hebben jullie de elementen voor de aanpak al aardig op een rij. Precies op tijd, want je moet er vandoor voor je laatste afspraak van vandaag. Je geeft aan dat je later deze week wel het een en ander uit kan werken voor de offerte en op papier kunt zetten. Je vraagt Bianca om voor die tijd nog wat uitzoekwerk te doen over de beschikbare databronnen.

16:00 uur
Met de OV-fiets die je vanochtend had gescoord op Utrecht Centraal, ga je op weg naar het stadskantoor voor een overleg met de ambtelijke begeleidingsgroep van het haalbaarheidsonderzoek naar functiemenging in wijken rond het centrum van Utrecht. Als je aankomt, staat Jaap – de collega met wie je samen aan dit project werkt – al op je te wachten. Jullie voeren het gesprek samen en vullen elkaar aan waar nodig.

16:15 uur
Onderwerp van gesprek met de begeleidingsgroep is de Nota van Uitgangspunten die jullie voor het haalbaarheidsonderzoek naar functiemenging hebben opgesteld. Dit is gedaan op basis van informatie over de aanwezige functies, data-analyse naar sectorale werkgelegenheidsontwikkelingen, een analyse van bestaand beleid en gesprekken met diverse partijen. De begeleidingsgroep geeft aan dat jullie de ambities en kaders goed hebben beschreven, maar dat de uitgangspunten nog wat concreter kunnen. Jaap en jij geven aan daar samen naar te kijken en over een week de aangepaste versie toe te sturen. Na afloop van het overleg praat je even met Jaap na, onderweg naar de trein. Je spreekt af eind deze week even bij elkaar te zitten om het te hebben over hoe jullie de volgende processtappen (zoals een bezoek aan wijken van Utrecht) en andere processtappen gaan aanvliegen.

17:30 uur
De werkdag zit erop voor vandaag en je gaat op weg naar huis, zoals meestal rond deze tijd. Morgen is daarop een uitzondering, want dan word je aan het begin van de avond in Swifterbant verwacht bij een rondwandeling met raadsleden door het dorp, die in het kader van de Dorpsvisie Swifterbant georganiseerd wordt. Misschien werk je bij nader inzien morgen overdag wel thuis in plaats van op kantoor, want als je met de auto gaat dan scheelt je dat ruim een uur reistijd.