Nieuwe bedrijventerreinen

Energiepositief & klimaatneutraal

Nieuwe bedrijventerreinen

Door vervangingsvraag, economische groei en de circulaire economie is er in de toekomst ook behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen. Het is belangrijk dat deze energieneutraal of -positief, klimaatadaptief en circulair gerealiseerd worden. Het begint met een goed duurzaamheidsplan.

Uitgewerkt duurzaamheidsplan

In het duurzaamheidsplan komen de ambitie, de maatregelen, indicatieve kosten en de klimaateffecten te staan. Het duurzaamheidsplan gaat over de gehele breedte van het terrein: de openbare ruimte, de bebouwde omgeving, de bedrijfsprocessen en het vervoer dat in de toekomst gaat plaatsvinden. Immers, na de aanleg van een bedrijventerrein starten pas de bedrijfsactiviteiten en de energieproductie; dus een groot deel van de te boeken klimaatwinst vindt dan plaats. Het duurzaamheidsplan gaat over verschillende aspecten: klimaat, energie, circulariteit, gezonde werkomgeving, groen en biodiversiteit en mobiliteit.

Ons duurzaamheidsplan is geen bureaustudie, maar is een gedragen en uitvoerbaar plan. We gebruiken scenario’s om aan gemeente, ondernemersvereniging en andere belanghebbenden inzichtelijk te maken welke positieve effecten de extra investeringen hebben. Het duidelijke inzicht dat wij bieden zorgt voor draagvlak én in veel gevallen voor een hoger ambitieniveau dan vooraf gedacht.

We werken graag met u aan een plan op maat om ervoor te zorgen dat het nieuwe terrein een geringe of zelfs positieve klimaatimpact heeft!

Voorbeelden uit de praktijk

Lees hieronder meer over voorbeelden uit de praktijk.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Schepens, e-mailadres ruben.schepens@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.