Nieuws

REACT-EU biedt extra middelen voor herstel na coronacrisis

REACT-EU biedt extra middelen voor herstel na coronacrisis

Afgelopen maand heeft de Europese Raad na lang onderhandelen overeenstemming gevonden over het EU-budget voor de komende programmaperiode, inclusief het coronaherstelfonds (zie hier het nieuwsbericht over het resultaat van deze onderhandelingen). Onderdeel van de voorstellen van de Europese Raad is REACT-EU, een pakket met extra middelen gericht op het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis.

52,5 miljard euro voor REACT-EU

Voor REACT-EU wordt 5 miljard euro vrijgemaakt uit het lopende budget voor 2020. Daarnaast wordt voor 2021-2020 nog eens 47,5 miljard euro uit het coronaherstelfonds ‘Next Generation EU’ toegewezen volgens het voorstel van de Europese Raad. De besluitvorming rond het EU-budget en REACT-EU, waar ook het Europees Parlement bij betrokken is, moet dit jaar nog worden afgerond.

REACT-EU van start binnen bestaande programma’s

De extra middelen die worden ingezet binnen REACT-EU zijn bedoeld voor EU-programma’s in 2020, 2021 en 2022. Om de uitvoering te bespoedigen wordt er geen nieuw los programma opgericht, maar worden de beschikbare middelen via de bestaande EFRO- en ESF-programma’s uitgegeven. Daartoe wordt binnen de EFRO-fondsen voor regionale ontwikkeling een nieuwe prioriteit toegevoegd rond crisisherstel voor getroffen sectoren en/of investering ter vergroening en digitalisering van de economie. In Nederland wordt dat mogelijk ingevuld binnen de programma’s Kansen voor West II, OP Zuid, OP Noord en OP Oost.

Next Generation EU

REACT-EU maakt deel uit van het coronaherstelfonds Next Generation EU dat de Europese Raad heeft voorgesteld naast het standaard budget (oftewel het Meerjarig Financieel Kader) voor 2021-2027. Met Next Generation EU beschikt de EU over 750 miljard euro, specifiek gericht om de lidstaten door de coronacrisis heen te helpen. Het grootste deel van dit geld wordt uitgegeven via de nieuwe Recovery and Resilience Facility (RRF), deels via leningen (360 miljard) en deels via subsidies (312,5 miljard). Naast de RRF (totaal 672,5 miljard) en REACT-EU (47,5 miljard) wordt de overige 30 miljard uit het herstelfonds besteed aan subsidies binnen enkele andere fondsen, waaronder Horizon Europe.

De benodigde 750 miljard euro wil de Europese Commissie lenen op de kapitaalmarkt. De lidstaten van de EU staan hiervoor garant. Er zal nog worden onderzocht of voor het afbetalen van de leningen nieuwe inkomsten kunnen worden aangeboord, zogenoemde ‘own resources’, in plaats van bijdragen van lidstaten. Hier wordt later verder over onderhandeld.

Op de hoogte blijven?

Bureau BUITEN is nauw betrokken bij de EFRO-programma’s en volgt de ontwikkelen rond REACT-EU op de voet. Zodra er meer bekend is over de nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten zullen wij hierover communiceren. Houd onze website in de gaten of schrijf u in voor de EU-nieuwsbrief via www.bureaubuiten.nl/nieuwsbrief-eu!

Neem contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bureau BUITEN
Wittevrouwensingel 100
3514 AM Utrecht, Utrecht