kennisdossier

Brede Welvaart

Meer dan alleen economische groei met oog voor het welzijn van mensen.

Brede Welvaart

Welvaart omvat veel meer dan alleen economische groei, zoals de toename van het aantal banen of het bruto regionaal product. Het is ook van groot belang dat het welzijn van mensen wordt meegenomen. Steeds meer gemeenten en regio’s streven naar Brede Welvaart, waarbij ecologische, sociaal-maatschappelijke en economische aspecten in balans zijn. In dit kennisdossier vertellen wij graag meer over het onderwerp, hoe je aan de slag kunt gaan en wat wij daarin kunnen betekenen.

Toenemende aandacht voor Brede Welvaart

De afgelopen jaren is er een groeiende belangstelling voor Brede Welvaart en voor veel gemeenten, regio’s en provincies is het vergroten van Brede Welvaart een belangrijk agendapunt. Er is een jaarlijks onderzoek naar de Brede Welvaart in Nederland van RaboResearch in samenwerking met de Universiteit Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert een regionale Monitor Brede Welvaart en ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schrijft regelmatig over het onderwerp. Kortom, Brede Welvaart is here to stay.

Zelf aan de slag

We zien dat het voor sommige gemeenten en regio’s een uitdaging is om aan de slag te gaan met Brede Welvaart. Door de veelomvattendheid van het begrip en verscheidenheid aan aspecten en onderliggende indicatoren lijkt het ingewikkeld om een beginpunt te vinden, waarop je in de toekomst kan voortbouwen.

Brede Welvaart kan op verschillende manieren een rol spelen binnen een organisatie, we zetten er hier een aantal op een rij:

  • Nulmeting: Breng de huidige stand van zaken rond Brede Welvaart in beeld.
  • Speerpunt in beleid: Vergroot Brede Welvaart door het centraal te zetten in bijvoorbeeld de omgevings- of economische visie.
  • Van inzicht naar acties: Brede welvaart is sturend in beleid en beleidskeuzes worden genomen met als doel om één of meerdere aspecten van de Brede Welvaart te vergroten.
  • Monitoring: Bijhouden van kwalitatieve (mate van tevredenheid over de woonomgeving) en kwantitatieve indicatoren (werkgelegenheidsverdeling) van Brede Welvaart, inclusief het monitoren van de effecten van de gemaakte beleidskeuzes op verschillende aspecten van de Brede Welvaart.

Brede Welvaart in de praktijk

Brede Welvaart is een belangrijk onderwerp in ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Bureau BUITEN maakten voor verschillende opdrachtgevers de Brede Welvaart inzichtelijk vaak in relatie tot de regio of Nederland.

Voor de gemeente Zutphen adviseerden wij over hoe Brede Welvaart en de monitoring ervan sturend wordt in beleid. In de economische visie van de gemeente Zaanstad en de gemeente Putten was Brede Welvaart een speerpunt en hebben we een aantal concrete handvatten gegeven om er de komende jaren mee aan de slag te gaan.

Bureau BUITEN biedt ondersteuning met:

  • Analyse van de Brede Welvaart: Wij voeren een analyse van de Brede Welvaart uit aan de hand van onze eigen tool, indicatoren van het CBS en andere beschikbare data. Zo brengen wij de huidige stand van zaken in beeld.
  • Opstellen van (economisch) beleid met Brede Welvaart: Wij stellen een economische visie op, waarbij Brede Welvaart in de gemeente wordt nagestreefd. Dit kan met een uitvoeringsagenda met acties voor de komende jaren.
  • Beleidskeuzes en het effect op de Brede Welvaart: Wat is het effect van verschillende beleidskeuzes op de Brede Welvaart? Welke keuzes moeten er gemaakt worden om de Brede Welvaart in de gemeente of regio te vergroten? Om dit in kaart te brengen heeft Bureau BUITEN een speciale Brede Welvaart tool ontwikkeld die het effect van veelvoorkomende beleidskeuzes op de Brede Welvaart inzichtelijk maakt.
  • Adviseren over de monitoring van Brede Welvaart: Welke aspecten en indicatoren kan je meenemen in de monitoring? Wat vraagt dit van de organisatie en waar liggen kansen voor samenwerking met het onderwijs, bedrijfsleven, woningcorporaties en eventueel bewoners.

Meer weten?

Neem contact op met Nanne van der Struijs, e-mailadres nanne.vanderstruijs@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945. Wij gaan graag met u in gesprek!