Toekomstbestendige bedrijventerreinen: de koers bepalen

Toekomstbestendige bedrijventerreinen: de koers bepalen

Op bedrijventerreinen komen veel opgaven samen: denk aan economie, ruimte, mobiliteit, energie en klimaat. De beleidsinzet op bedrijventerreinen is daardoor vaak versnipperd. Een helder koersdocument helpt om dit te stroomlijnen.

Heldere visie: samen met ondernemers

Om tot een goed koersdocument te komen is samenwerking met ondernemers cruciaal. In een dialoog tussen beleid en praktijk gaan we aan de slag met vragen als: wat zijn de gezamenlijke ambities en doelen voor het bedrijventerrein(en), waar zit energie, op welke kansen gaan we inzetten en wanneer? Hoe hangt dat samen met onze economische kracht en ambities? Hoe vertalen we een eventuele extra ruimtebehoefte naar concrete locaties? En welke middelen zijn beschikbaar en nodig om partijen in de actiestand te krijgen?

Visiedocument: koers bepalen

We combineren feiten, cijfers, analyses en goede voorbeelden van elders in het land met een interactief proces met ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden. We zetten samen de stip op de horizon en zetten in op concrete, overkoepelende acties op korte, middellange en lange termijn die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van ondernemers en gemeenten. De uitkomsten vertalen wij naar een bondig en krachtig visiedocument, waarmee de koers uitgezet wordt. We werkten o.a. voor de gemeente Ede op deze basis een revitaliseringsstrategie uit en voor de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht en Aalsmeer stelden we een visie toekomstbestendige bedrijventerrein op met deze aanpak.

Meer over onze ervaringen met ‘de koers bepalen’ leest u op de volgende pagina’s:

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miles Copping, e-mailadres miles.copping@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.

Economie en werklocaties
Project

Toekomstvisie bedrijventerreinen Stichtse Vecht en Wijdemeren