Duurzaam herstel

Op deze webpagina houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake de effecten van de coronacrisis op de economie en ruimte.

Duurzaam herstel

Het economisch herstel na de coronacrisis verloopt bijna net zo snel en grillig als de economische neergang in de beginperiode van de pandemie. Enerzijds zijn er tekenen van een hoogconjunctuur – krappe arbeidsmarkt, oplopende inflatie, gebrek aan grondstoffen – terwijl anderzijds sectoren als de horeca, evenementenbranche en toerisme nog steeds worden geraakt door de coronapandemie. Ook is er nog veel onzeker; dankzij corona is thuiswerken ingeburgerd, maar de langetermijneffecten op de werklocatiemarkt zijn nog onbekend.

De adviseurs van Bureau BUITEN volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en denken graag met u mee om zo goed mogelijk te anticiperen op de effecten van corona.

Quickscan: inzicht in economische effecten coronacrisis & herstel in uw regio

Wilt u inzicht in de economische gevolgen van de coronacrisis en de mate van herstel in uw regio? Met een quickscan brengen wij prognoses in kaart en vertalen wij deze naar uw regio of gemeente. We analyseren de landelijke cijfers en prognoses en maken een vertaalslag naar uw regio. We kijken bijvoorbeeld naar de ‘corona-gevoeligheid’ van de belangrijke sectoren en naar tekenen van herstel en zelfs oververhitting (bv. op de arbeidsmarkt). Of we verdiepen ons in de effecten op de vraag van bedrijven naar kantoor- en bedrijfsruimte. We hebben de economische effecten in kaart gebracht voor de gemeente Aalsmeer, Haarlemmermeer en Dronten.

Vrijetijdseconomie

Hoewel herstel in veel sectoren inzet, duren de effecten van de pandemie op de vrijetijdseconomie vooralsnog voort.

Wilt u meer inzicht in bezoekersstromen? Voor MarketingOost ontwikkelen wij een ‘heatmap’, een interactief dashboard dat inzicht geeft in de geografische spreiding van het toerisme in Overijssel. De informatie is niet alleen toepasbaar voor gemeenten, provincie en veiligheidsregio’s, maar ook voor marketingorganisaties. Het is een instrument om bezoekers beter te verspreiden en bezoekersstromen te reguleren.

Europese kansen

De Europese Unie heeft een aantal noodmaatregelen ter beschikking gesteld om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ook zijn er in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader substantiële middelen voor economisch herstel. Wilt u weten welke huidige of toekomstige Europese subsidies u kunt inzetten op weg naar herstel? Wij maken graag een overzicht voor u en kunnen ook de aanvraag verzorgen. Meer informatie over Europese programma’s kunt u hier vinden.

Meer informatie?

Neem contact op met Maarten Kruger, e-mailadres maarten.kruger@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.