Duurzaam herstel

Op deze webpagina houden wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen inzake de effecten van de coronacrisis op de economie en ruimte.

Duurzaam herstel

We worden allemaal geconfronteerd worden met de effecten van de coronacrisis. De adviseurs van Bureau BUITEN volgen de laatste ontwikkelingen op de voet en denken graag met u mee om zo goed mogelijk te anticiperen op de effecten. Wilt u bijvoorbeeld de economische effecten in kaart hebben? Of wilt u een interactieve kaart met drukke punten? Wij helpen u graag op weg.

Quickscan: inzicht in economische effecten coronacrisis in uw regio

Wilt u inzicht in de economische gevolgen van de coronacrisis in uw regio? Met een quickscan brengen wij prognoses in kaart en vertalen wij deze naar uw regio of gemeente. We analyseren de landelijke cijfers en prognoses en maken een vertaalslag naar uw regio. We kijken bijvoorbeeld naar de ‘corona-gevoeligheid’ van de belangrijke sectoren in de regio en doen een arbeidsmarktanalyse. Of we verdiepen ons in de effecten op de vraag van bedrijven naar kantoor- en bedrijfsruimte. Ook kunnen we de al zichtbare effecten in beeld brengen, zoals een overzicht van het aantal bedrijfsfaillissementen, verstrekte Tozo-uitkeringen en NOW-aanvragen. We hebben de economische effecten in kaart gebracht voor de gemeente Aalsmeer, Haarlemmermeer en Dronten.

Economische herstelstrategie

Het economisch beleid van veel gemeenten is in tijden van hoogconjunctuur tot stand gekomen. Conjuncturele schommelingen zijn van alle tijden, maar de effecten van de coronacrisis zijn zeer abrupt en complex. Dit vraagt om een herijking van regionaal en lokaal economisch beleid. Denk hierbij aan: semi-structurele oplossingen voor horeca, leisure en cultuur in de ‘anderhalvemetersamenleving’, innovatieve arbeidsmarktprogramma’s die vraag (in sectoren als ICT, techniek, agri) en aanbod (werklozen na de crisis) met elkaar verbinden, regiomarketing, promoten van lokaal gebruik, inzet op sectoren met ‘post-corona-potentie’, etc. Wij denken en werken graag met u mee aan een economische herstelstrategie voor uw gemeente of regio.

Duurzaam herstel

Nu veel economische activiteiten, reizen en toerisme zijn teruggelopen, zien we op veel plekken de ecologie zich herstellen en de uitstoot van broeikasgassen afnemen. Tegelijkertijd vormt de crisis een bedreiging voor de duurzaamheidsambities: houden bedrijven en overheden wel genoeg reserves voor de noodzakelijke investeringen in de transitie naar een koolstofarme en circulaire economie? Ook op regionaal niveau speelt dit soort vraagstukken. Wij denken dat economisch herstelbeleid gepaard kan gaan met een duurzame herijking van de economie. Hoe kunnen gemeenten en regio’s bijdragen voor een groene economie in het post-corona tijdperk? Wij gaan er graag met u over in gesprek.

Vrijetijdseconomie

Wilt u meer inzicht in bezoekersstromen in de huidige anderhalvemetersamenleving? Voor MarketingOost ontwikkelen wij een ‘heatmap’, een interactief dashboard dat inzicht geeft in de geografische spreiding van het toerisme in Overijssel. De informatie is niet alleen toepasbaar voor gemeenten, provincie en veiligheidsregio’s, maar ook voor marketingorganisaties. Het is een instrument om bezoekers beter te verspreiden en bezoekersstromen te reguleren.

Europese kansen

De Europese Unie heeft een aantal noodmaatregelen ter beschikking gesteld om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ook zijn er in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader substantiële middelen voor economisch herstel. REACT-EU is een pakket met extra middelen gericht op het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis. Wilt u weten welke huidige of toekomstige Europese subsidies u kunt inzetten op weg naar herstel? Wij maken graag een overzicht voor u en kunnen ook de aanvraag verzorgen. Meer informatie over Europese programma’s kunt u hier vinden.

Meer informatie?

Neem contact op met Maarten Kruger, e-mailadres maarten.kruger@bureaubuiten.nl of bel ons op 030-2318945.