Duurzame mobiliteit: ‘Er worden stappen gezet, maar we zijn er nog niet.’

Duurzame mobiliteit maakt ons minder afhankelijk van fossiele bronnen en zorgt voor een schonere leefomgeving. Er worden al veel stappen gemaakt naar duurzame mobiliteit, maar we zijn er nog niet. Waar staan we nu en welke bijdrage levert Bureau BUITEN? Wij gingen hierover in gesprek met senior adviseur en mobiliteitsexpert Rutger van Raalten.

Wat zijn de ontwikkelingen

Rutger: ‘Je ziet dat er door overheden volop wordt ingezet op duurzame mobiliteit en gedrag. Schoner en slimmer reizen wordt gestimuleerd, maar er moet nog wel veel gebeuren. Zo zorgt het verhogen van de snelheid naar 130 kilometer op de snelweg juist weer voor méér uitstoot. Dat is slecht nieuws voor de veiligheid, natuur en klimaat, maar ook een mogelijke barrière voor andere ruimtelijke plannen, zoals de broodnodige woningbouw.

We leven in een tijd dat we onze reis veel slimmer kunnen organiseren met data. Denk aan de verschillende apps waar je kan zien of er een ov-fiets beschikbaar is of hoe je de overstap kunt organiseren. Dit biedt mogelijkheden om voor een duurzame vervoerswijze te kiezen. Ook werken er meer mensen vaker vanuit huis, wat scheelt in het woon-werkverkeer.

Ook in steden gebeurt er veel op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo is Utrecht één van de gemeenten die werkt aan de invoering van een zero-emissiezones in het centrum. Hier mogen geen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens meer rijden. Hiermee willen gemeenten de fijnstof en CO2-uitstoot in de steden verminderen wat zorgt voor een verbeterde leefbaarheid in de stad. Ook via hogere parkeerkosten wordt gestuurd op minder vaak met de auto naar de stad.’

Gedrag veranderen

‘Als het lukt om het gedrag van mensen te veranderen en te zorgen dat ze actiever gaan bewegen zou dat heel mooi zijn. Dus vaker lopen en fietsen in plaats van de auto pakken. Of het vervangen van parkeerplaatsen door meer groen in de stad. Dat zijn maatregelen die direct effect hebben op een duurzame leefomgeving.’

Duurzame mobiliteitsprojecten

‘Bij Bureau BUITEN komen wij in de praktijk verschillende ruimtelijke projecten met een duurzame mobiliteitscomponent tegen, zoals de Amsterdam Bay Area en de Lelylijn. Ook zien we duurzame mobiliteit vaak terug in onze Europese projecten. Veel EU-programma’s hebben subsidiemogelijkheden voor duurzame mobiliteit. Denk aan projecten voor het testen van elektrisch laden op wijkbatterijen (CleanMobilEnergy) of mobility as a service (project landgrensoverschrijdende mobiliteit Zeeland-Vlaanderen).

In het Interreg NWE project MONA werken we met 11 partners samen om duurzaam toerisme in en rond natuurgebieden in Noordwest Europa te stimuleren, waar zowel de natuur, het milieu, de bezoekers en de lokale economie van kunnen profiteren. Het project bevat pilots op het vlak van de verandering van vervoerswijze, routenetwerken en het aanmoedigen van duurzaam gedrag.’

Wat kan Bureau BUITEN betekenen?

‘Onze adviseurs zijn goed op hoogte van de laatste ontwikkelingen en we nemen die kennis mee in de projecten waar we aan werken. Onze rol is vaak procesmatig, bijvoorbeeld als procesbegeleider of omgevingsmanager in grote ruimtelijke projecten. Wij weten de stakeholders te betrekken en met elkaar te verbinden om tot goede afspraken te komen.

Ook ondersteunen we met het aanvragen van nationale, provinciale en Europese subsidies voor duurzame mobiliteitsprojecten. We brengen de subsidiemogelijkheden in kaart, ontwikkelen een heldere aanvraag die voldoet aan de vereisten en we nemen het projectmanagement uit handen.’

Meer weten?

Wil je meer weten over duurzame mobiliteit of een duurzame leefomgeving? Neem gerust contact op met Rutger van Raalten, e-mailadres rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl.


Begin 2023 telde Nederland ruim 511 duizend stekkerauto’s, 6 procent van alle personenauto’s. Dat waren er 3,7 keer zo veel als vier jaar eerder. In de afgelopen vier jaar kwamen er meer auto’s met een stekker bij dan auto’s op benzine. Er wordt verwacht dat ergens tussen 2025 en 2030 – afhankelijk van overheidsbeleid en grondstofprijzen – elektrisch rijden goedkoper wordt dan fossiel rijden. Voor steeds meer mensen wordt elektrisch rijden dan haalbaar.
  Bron: CBS

Op dit moment zijn er genoeg laadpalen voor de elektrische auto’s die in Nederland rondrijden. In Nederland zijn 100.000 privé-laadpalen en 37.000 openbare laadpalen. Bron: https://www.klimaatakkoord.nl/

Dit artikel is onderdeel van een artikelenreeks over een duurzame leefomgeving waarin we een aantal specifieke onderwerpen uitlichten.